ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
23.07.2007 18:16 - ЋЏ∆ј“ј
јвтор: ivoberov  атегори€: Ћични дневници   
ѕрочетен: 37578  оментари: 80 √ласове:
0

ѕоследна пром€на: 23.07.2007 18:31


”слови€ и причини за съществуванието й. «ащо  алъпът е толкова твърд и защо —истемата е толкова €ка.

††† ∆ивотът на повечето хора, колкото и те да го см€тат за единствен и неповторим може да се опише с двайсет думи. ≈то ги :

—танаване, €дене, транспорт, кофти, бачкане, бахму, колеги, пи€чка, лаф, дом, жена, €дене,раки€, салата, кеф, телевизи€, сън.

ƒаже не двайсет думи , а само осемнайсет с повторени€та и псувните.

ј стремежите, въжделени€та, поривите, желани€та и въобще ценностната система на повечето човеци може да се опише със следните десет думи.

Ћюбов, щастие, пари, слава, богаство.

“оест поправ€м се. Ќе десет думи.

ѕет думи.

Ќо тъй като славата и богатството идват с парите, думите се свеждат до три – любов, щастие и пари. » тъй като за много хора щастието е в парите, думите става две. Ћюбов и пари. » тъй като за много хора любовта се купува с пари остава само една дума, ко€то израз€ва всичките стремежите, въжделени€т, пориви, желани€та и въжделени€ на съвкупното човечество. »ли поне на по-гол€мата му част.

ѕари. “ова е думата.  ойто см€та, че тази дума не може да изрази ценностната система на по-гол€мата част от човечеството може да прибави и още н€колко думи. «а да се получи примерно :

†† “пари, пари, пари, пари, пари”.

Ћошо н€ма. » не би имало, ако не съществуваше едно загадъчно и странно образувание

≈дин непон€тен телесен израстък.

“ой се намира върху раменете на хората.

» наглед има съвсем €сно предназначение.

ƒа бъдат разположени върху него четири-пет жизненоважни за оцел€ването на човека приспособлени€.

 ато например уста, за да можеда €де, а също да целува и да си повсвирква в мигове на въодущевлениепо.

ќчи, за да гледа къде ходи и телевизи€.

”ста за да говори. ƒа казва, че е гладен и че му е писнало. —ъщо и да псува.

» уши, за да не слуша глупостите на другите.

» нос – за да надушва разни неща.

†††††† ƒотук всичко е €сно.

—амо че там н€къде – над очите, между ушите и зад носа се намира едно сравнително обемисто пространство с неиз€снено предназначение.

†††††† ѕървобитните хора са н€мали никаква представа за предназначението му и когато са си цепили главите по различни поводи, съвсем не са могли да се договед€т за какво би могло да служи сивобелезникавото и недотам гладко вещество, което се е изливало от т€х.

Ќо пък са били на€сно за какво не може да служи.

†† «а мислене не може да служи сивобелезникавото вещество.

†† «ащото човек мисли със сърцето си, а не с главата.

¬ това са били убедени всичките древни племена.

—лед хил€долети€ научни изследвани€ хората са стигнали, обаче,до заключието, че израстъкът върху главите им служи за

...о, изненада ...мислене.

» че тъкмо този израстък, значи е в основата на едно смътно човешко безпокойство.

«ащото след неизменното и неизбежно

—танаване, €дене, транспорт, кофти, бачкане, бахму, колеги, пи€чка, лаф, дом, жена, €дене,раки€, салата, кеф, телевизи€, сън.

хората чувстват все пак, че съществува един

шарен, пъстър, необозрим, загадъчен, привлекателен, заплашителен, красив, грозен, възхитителен, отблъскващ, неверо€тен, прелестен, гаден, шеметен, подъл, възвишен, особен, странен, досаден, и завлад€ващ св€т.

който разумът е призван да осмисли дон€къде поне, след като не може да го обхване изц€ло.

» тъкмо това е истинското предназначението на израстъка върху раменете, а не да има къде да се разположат описаните вече очи, уши, нос и гърло.

††† » чувстват все пак хората, че само се клати израстъкът върху раменете им, само се мандахерца и тежи върху телесната човешка същност без да изпълни основното си предназначение – да разбере и осмисли —вета.

» се опитват нещо да направ€т. Ќещо да скалъп€т.

» го скалъпват.

—калъпват  јЋЏѕ.

††† —калъпват един недод€лан, груб, първичен и ъглест калъп.

†† —калъпен най-често от шесто дъчки или бичмета той м€за на дървена кути€.

††† ƒървена кути€, скалъпена набързо от спуснати наготово дъски и бичмета.

†† ≈то н€колко примера за такива дъски /бичмета/.

†† ѕърва дъска –  остов съсипа Ѕългари€, Ѕойко Ѕорисов ще € оправи / ѕреди щеше да € оправи —имеон —аксккобургготски/

/ ¬земам за пример  остов, защото в предишното послание /постинг/,тази дъска от калъпа –  остов съсипа Ѕългари€ се оказа най- €ка.

††† ¬тора дъска /бичме/ - Ѕългарски€т народ е мъдър, но много го лъжат.

††† «а ползувателите на калъпа н€ма никакво значение, че втората дъска е разцепена от €вно противоречие – кака така го лъжат този мъдър народ, след като е толкова мъдър. ¬ажното за т€х е, че втората дъска добре прил€га на първата. «ащото е от същото чворесто дърво.

††† “рета дъска – ѕолитическата класа е користна и не мисли за народа си.

†††† „етвърта дъска – “и€ европейци /чужденци/ само гледат как да ни прекарат.

†† » толкоз. ƒъските може да са повече. » би тр€бвало. Ѕи тр€бвало да са пет, или шест поне, за да се получи онази кути€, който поне дон€къде да съответства на околни€ св€та, след като не може да го побере.

Ќо, о чудо. ћоже и само с четири. » четири дъски са достатъчни, за да

се опитат хората да набутат в калъп цели€ този.

шарен, пъстър, необозрим, загадъчен, привлекателен, заплашителен, красив, грозен, възхитителен, отблъскващ, неверо€тен, прелестен, гаден, шеметен, подъл, възвишен, особен, странен, досаден, богат, беден и завлад€ващ св€т наоколо.

Ќаистина, калъпът зее отвс€къде почти. » отгоре, и отдолу и от страничните цепки.

Ќо светът се побира вътре, честна дума.

» се побира вътре по следни€ начин.

 азваш, примерно, на горди€ притежалел на калъпа :

-††††††††  ак може софи€нци да търп€т то€ боклук, защо не се възмущават ?

-††††††††  остов съсипа Ѕългари€, Ѕойко Ѕорисов ще € оправи – отговар€ горди€т притежате

-†††††††† ƒобре, ама защо хората се примир€ват и газ€т в боклука ?

-†††††††† Ѕългарски€т народ е мъдър- отговар€ притежател€т, доволен от калъпа си.

Ќо чувства все пак, че нещо липсва на този иначе много дълбокомислен довод и затова донажда към негодругата дъска от калъпа – “но политическата класа е користна и го лъже “.

Ќа пръв поглед в  алъпа могат да се напъхат само съвсем първични обществено-политически €влени€.

Ќе е така, обаче.

“ой може да се побере цели€ св€т.

“ова става по следни€ начин.

 азваш на  ълъпа :

-†††††††† ј знаеш ли, че деветдесет процента от енерги€та на вселената е с непозснат произход. » астрофизиците € наричат тъмна енерги€.

-†††††††† јбе ти€ чужденци все гледат да ни прекарат – отговар€ горди€т притежател на  алъпа – а българската политическа класа все вдига цената на енерги€та, защото е користна и не мисли за народа си. —ъщо като  остов, който съсипа страната. Ќо ще дойде Ѕойко Ѕорисов и ще ни оправи.

» това е.

 рай.

÷ели€т този

†††† шарен, пъстър, необозрим, загадъчен, привлекателен, заплашителен, красив, грозен, възхитителен, отблъскващ, неверо€тен, прелестен, гаден, шеметен, подъл, възвишен, особен, странен, досаден, и завлад€ващ св€т наоколо.

†† е напъхан в вътре.

–азбира се, вътре в калъпа, той не е никак шарен и необозрим.

¬ътре той е сив, смачкан, изкривен, ъглест, принизен, жалък, безотраден, непривлекателен, отблъскващ, гаден и досаден.

Ќо горди€т притежател на  алъпа си го харесва такъв.

«ащото тъкмо гадни€т, смачкан, изкривен, принизен, жалък и безотраден св€т

съответства на калъпа м.

†† » никак, по никакъв начин, с никакви доводи горди€т притежател на  алъпа не може да бъде убеден, че ъглестата и неспокосана дървени€ в главата му не обхваща света и не му съответства.

†† ќпитите за убеждаване обикновено вод€т до разговори подобни на този. / ƒавам пример от действителна разм€на на мнени€ между блогари – в предишни€ ми постинг май беше /

-†††††††† јвиокомпани€ Ѕалкан показа, че е губеща още през 1993-та година.

-††††††††  остов продаде Ѕалкан за жълти стотинки и ограби Ѕългари€ – отговар€  алъпа.

-†††††††† “Ѕалкан” беше съсипана преди 1993 от хора като бащата на ћилен, ¬елчев, който й беше търговски директор.

-††††††††  остов продаде Ѕалкан за жълти стотинки и ограби Ѕългари€ – отговар€  алъпа.

-†††††††† ∆ани ¬иденов включи Ѕалкан в списъка на предпри€ти€ за ликвидаци€ – това говори ли ти нещо ?

-††††††††  остов продаде Ѕалкан за жълти стотинки и ограби Ѕългари€ – отговар€  алъпа.

-†††††††† ћинистрите на  остов /Ѕожков/,все пак продадоха Ѕалкан и така отстрочиха ликвидаци€та му.

-††††††††  остов продаде Ѕалкан за жълти стотинки и ограби Ѕългари€ – отговар€  алъпа.

††††††††† » се оказва, че по никакъв начин този калъп не можа да бъде променен и пренагласен.

†††† Ќе може да бъде одраскан дори.

††† ћного е €к.

††† јма много, много, много, много, мног, мног, много €к.

††† ¬ъпросът е защо е толкова €к този калъп, въпреки несръчната си направа.

††† » защо притежател€т му така упорито си го пази и защитава.

††† »ма отговор. ≈то го:

†† јко горди€т притежател на  алъпапозволи  алъпа муда бъде засегната по какъвто и да било начин.

той ще тр€бва да се съгласи и примири с тове че не цели€т този

†††† шарен, пъстър, необозрим, загадъчен, привлекателен, заплашителен, красив, грозен, възхитителен, отблъскващ, неверо€тен, прелестен, гаден, шеметен, подъл, възвишен, особен, странен, досаден, и завлад€ващ св€т наоколо.

е станал

††† тегав, грозен, досаден, ъглест, гаден, сив, мрачен, непривлекателен тъп, отблъскващ, прост, смачкан, изкривен, принизен, жалък безотраден,

††† след като е бил напъхан в  алъпа,

а сами€т притежател на  алъпа

е

††††† тегав, грозен, досаден, ъглест, гаден, сив, мрачен, непривлекателен тъп, отблъскващ, прост, смачкан, изкривен, принизен, жалък безотраде

†† и затова такъв  алъп си е направил.

—амо че с това горди€т притежател на  алъпа н€ма да се съгласи

Ќикога, никога, никога.

†† ѕослепис : ƒотук описах личностните калъпи като условие за възникване, развитие и разпространение на Ћъжата.

ѕолучи се по-дълго, отколкото очаквах, затова самата Ћъжа и нейнито особености ще опиша в следващото послание.
√ласувай:
01. анонимен - vidyah, che si iztril napisanoto ot ...
23.07.2007 18:24
vidyah, che si iztril napisanoto ot men.

Ekaterina.
цитирай
2. ivoberov - “ова е защото изтрих и промених п...
23.07.2007 18:29
“ова е защото изтрих и промених постинга. »звин€вай.
цитирай
3. анонимен - ako ne vwzrazyavash - tova tuk e t...
23.07.2007 18:36
ako ne vwzrazyavash - tova tuk e tvoyata kwshta, bih go slojila otnovo: hrumnaha mi misli za tova kakvo misli, slusha/chuvstva "narodwt", cheteyki napisanoto ot teb.
Ekaterina
цитирай
4. ivoberov - –азбира се
23.07.2007 18:38
–азбира се, ще ти бъда благодарен. ѕредишното изтриване стана поради н€каква грешка
цитирай
5. анонимен - az ti blagodarya, eto. (swvsem malko dopwlnih za poveche yasnota)
23.07.2007 19:18
eto zatova obicham Tom Waits, zaradi jizneradostntie mu kalwpi... koito ti izglejdat tvoi, tolkova blizki ti stavat ot ednoto haresvane.

Shegata i starata zakachka nastrana, no zachekvash omagyosan kgrwg: "Vijdam sveta takwv, kakwvto ISKAM da go vijdam. To si e moya rabota BE, dali shte se ostavya da me lwjat ili ne. Ami ako igo skam, za da moga posle da se vaykam kato BEZZASHTITNA JERTVA i taka da otrwskam otgovornostta ot sebe si?! A?! KAKvo si trwgnal ZORLEM da me prosveshtavash..." Bi ti kazala edna mwdra, no izostavena zarska narodna dusha. Kogato slagash fakti na masata, no ti otvrwshtta s emocii, e osobeno dorbe poznat model/kapwlwp na povedenei. Nezavisimo dali temata e Kostov, libertetata ili Tau Kit.

"Vijdam tova, koeto MOGA, v swstoyanie swm da vidya" - Tova e relativizwm, no e samo pwrvata stwpka. Vtorata e, che shodni "ochi" vijdat shodno.
Osnovata na mislite ni naistina sa emociite: Vpechatleniya-emocii-chuvstva-povod za O-S-MISLYANE. Tova si e duhovno hranosmilane/U-SVOYAvane - obrabotvash vwtre vpechatleniyata i reakciite na sveta otvwn.

da ti otvwrnat na argumentite s emocii "are mnogo ste twpi vie kostovacite" - ne se komentira, no Ne nepremenno zashtoto sreshtu teb e skuchen i negramoten, posredstven chovek. Toy prosto pravi preasyane: SHTOM kazvat dobra/losha duma za Kostov, znachi sa X, Y, Z. Ne e uprek kwm teb, zashtoto ne stava duma sa vrwzkata "dobra duma za Kostov + dobwr/losh", a za tova, che kato nyamat argumenti, no im se iska da ti stroshat vrata, na samouverenite vlastni tipove i tipki, chesto vwzduhari pod ogromno EGO-nalyagane, ne im ide drugo, osven da pribegnat do stariya metod: Kleopatra e kurva (propagandata na Oktavian), Hatchepsut ne e swshtestvuva (shtoto az ya premwlchavam), X e edikakwv si, Y e... i t.n. Tova po-skoro ima obshto sws zlost i zlo, zavist, lichna duhovna impotentnost, "vsichki sredstva opravdavat MOYATA cel" i t.n. Za men vwproswt znachi e: ZASHTO edni hora sa taka, a drugi - inache. ZASHTO ne si smenyat naglasata? Zashto ne se grijat za sebe si? Az kak da im ya smenya, kato tya e v onova, na koeto si nosyat dwlgite kosi i kwsite misli (- zakachka po Schopenhauer).

da kalwpirash horata, tova e nay-sigurniyat pwt nachin Kalwpite da prebwdat. tuk moje bi swm na protivopolojnoto mnenie ot Ivovoto, makar da znam, che za da opishesh/opoznaesh neshto, trebe da go sistematizirash.
kwm srednostatisticheskiya Peshko/Miche/Lenche: AKO NE SI KLASIFICIRALa, NOMERIRALa I NADLEJSNO PROSHNUROVALa, ne mojed da priemesh nito pwstrotata na sveta - ot strah ot iznenadi i novosti se zavlichame v stereotipi na mislene, povedenie i jiveene, nito ostavyash drugite da go pravyat. Hem ne iskash, shtoto ne ti stiska, hem te e yad na drugite, che pravyat neshto razlichno ot teb.


Problemite neotradni idvat ne ot nemisleneto, a ot nechuvstvaneto. Nechuvstvashtite hora nyamat hrana za misli, porivi i jelaniya, zashtoto obhvatwt na radarite im e malwk. Bezchuvstvenite hora sa jestoki i bezkompromisni. Ne e vyarno, che silnite sa zli, a dobrite - glupavi. Nietzsche tryabva da se chete mnogo predpazlivo, zashtoto na mnogo mesta ima ironiya i bolka zaradi strani ot choveshkata priroda. Bezchuvstvenite sledvat ploski modeli. Ne prosti, zashtoto v prostotata se krie mnogo krasota, no za da oprostish edno neshto, se iska dosta um i talant i NAPINYANE, po dumite na Ivo. Te karat po ploski modeli - "shto mi e mwj/jena, kato moga da si kupya kola". "chukame na vsichki vrati, pwk koyato se otvori." Ako ne vijdate logicheska vrwzka mejdu dvete, prichinata ne e v men.

ako uspeesh da pochuvstvash, osmislyash. No ne razbirash samo s logikata na podredbtabata, zashtoto sveta tova bi bilo zsamo info, no ne i znanie, po-znanie.
цитирай
6. анонимен - Ekaterina, zabravih da podpisha ...
23.07.2007 19:18
Ekaterina, zabravih da podpisha pismoto.
цитирай
7. zemaria - ћного хубаво заглавие
23.07.2007 20:08
јбсолютно отговар€ на съдържанието- и то само по една тема и примерите по не€. ј колко бичмета има точно по тази тема във ¬ашата глава? јз лично не се наемам да ги пребро€. —ърце не ми дава да уби€ всичко детско и чисто у ¬ас. јма ето този тук май го е направил.. http://www.sugarev.com/
цитирай
8. анонимен - 3emaria, Sugarev ne podnasya fa...
23.07.2007 20:14
3emaria,

Sugarev ne podnasya fakti, a neshto kato, neshto, koeto zamestva faktite. I mnogo emocii okolo lichnata si interpretaciya na haraktera na Kostov. Sugarevoto pisanie swm komentirala ddrugade i podrobno, oshte togava. Lanski snyag, shte reka.
Zashto Sugarev trwgna da pravi dvijenie "14 Dekemvri" i zashto s avtoritaren ustav. Sws sigurnost si go chel oshte prez fevruari 2003 i sws sigurnost shte komentirash i sega.
Ekaterina
цитирай
9. zemaria - кара ≈катерина
23.07.2007 20:36
Ѕас чукам за поне три неща.¬ие не сте прочели писмото на —угарев до край, защото отдолу има десетки приложени€, като документи, т.н факти. јко ви тр€бват още, √угъл предостав€ хил€ди страници със стринг приватизаци€ на Ѕалкан, вкл и отговори на парламентарни питани€, журналистически разследвани€ и прочие. ¬торото нещо, за което чукам бас, че по времето на  остов вие сте била твърде млада. »ли не сте била в страната. “ретото нещо, за което съм готов да се обзаложа е, че ¬ие не сте се занимавали с политика, не сте били активен член на —ƒ— в периода до 2000 година и познавате  остов само по преразкази от медиите.
«ащото има н€колко аксиоми!
 остолюбите задължително са от описаните във втори€ и трети€ облог. “е говор€т с патос за неща, които не познават.
 акво движение 14 декември с авторитарен устав-см€х в залата...Ќо е смешно не това, а фактът, че за аргумент се използва не какво казва, а дали казващи€ има сетра. не тезата на — е важна, за ввас, а че той е мотивиран от възможна лична амбици€. ѕознато-от болшевизма.
» като казах болшевизъм, още един облог: ¬ие не сте чели нито √еорги ћарков , нито задълбочено —олженицин. ѕросто защщото това са похвати от тези времена.
’айде да ¬и вид€!ќопс, имах предвид да вид€ какво ще кажете..
цитирай
10. анонимен - ne ti osporvam pravoto edinstveno i ...
23.07.2007 21:08
ne ti osporvam pravoto edinstveno i ednolichno da predstavlyavash poznavachite na Kostov i Sugarev.

Kostov poznavam lichno. Pismoto na Sugarev swm chela podrobno - tova, che e slojil nyakolko nishto nekazvashti ili dvusmisleni fakturi-faksimileta li da komentiram?

Na kakva vwzrast sledva da bwde chovek, za da ima vpechatleniya i mnenie?

Dali tryabva da ida na Mars, za da naucha neshto za planentata? Iztochnicite mi ne sa klyukite na sDS-sedenkite i koy si legnal s kogo.

Zanimania s politika: Kakvo da se razbira pod tova? Samo min-predsed. ili pone predsedatel na fayton-partiya imat pravo na mnenie i glas?

Soljenicin swm chela oshte ot "Ivan Denisovich". Imam mnogo stabilna podgotovka i po tazi chast ot literaturata, no ne vijdam kakwv argument e tova v polza na tezata ti. Prodwljavam da tvwrdya, che Sugarev pravi portret na haraktera, a ne analiz na upravlenieto na Kostov.
Ekaterina, byala bwlgarka.
цитирай
11. zemaria - јко
23.07.2007 21:43
наистина сте чели втората част на писмото, посветена на сделката с авиокомпани€ Ѕалкан, но см€тате, че т€ съдържа само констатации за характера на  , а не анализ на управлението му, тогава просто принадлежите към истинските в€рващи. «а т€х вижте добре познати€ ви ’офър. ƒотогава приключваме с това:
Ќе си струва

да се спори с неизбежното

≈динствени€т приемлив аргумент,

когато духа източен в€тър,

е да си облечете палтото.
ƒ∆≈…ћ— –Џ—≈Ћ Ћќ”≈Ћ
Ќе ми отговорихте на въпросите, около определението за костофил:
-да не е бил в страната по неговото управление, или да е бил в неактивна възраст. ¬ие тук ли б€хте?
-да не е бил активен член на парти€та —ƒ— през това време. Ѕ€хте ли в парти€та —ƒ—? ƒа или не?
 акво знаете ¬ие за —ƒ— от онова време?
ј ти, Ѕеров?
Ѕеше ли в —ƒ— по  остово? Ѕеше ли в управлението по  остово?
 олкото до »ван ƒенисович, по добре да б€хте прочели коментарът на √еорги ћарков, на тема десет години след »ван ƒенисович.
“ова, че сте чели ƒенисович не означава, разбира се, че познавате —олженицин. »наче щ€хте да знаете прословути€т му цитат за премълчаването на злото.
цитирай
12. alexanderkolev - “ова послание е прекалено хубаво и ...
23.07.2007 22:05
“ова послание е прекалено хубаво и осмисл€ толкова много неща, че не е честно да натикваме обсъждането в руслото на Уколко е черен  остовФ. »во дава такъв пример, защото това се оказа една от най-упоритите лъжи, възприемана като €сна от само себе си истина, от тези които и в€рват и € разпростран€ват. «ащо е така е наистина интересен въпрос, но е хубаво преди да се захванвем с него да се замислим за по-общите закономерности и механизми уловени от »во в това послание.
≈катерина започна точно с това, но мо€т съгражданин €вно е решил, че в  остов е коренът на злото. ’айде да помислим за това как бе възможна масовата психоза от времето на късни€ комунизъм например. »ли тази при идването на величеството. »ли сегашната с Ѕойко.  акво е общото, какъв е механизмът. ≈то към това ни насочва това послание.

ѕѕ » тогава може би ще забележим, че една от отличителните черти на масовите заблуди е че мнозинството от хората ги възприемат за азбучни и очевидни истини, без да искат или търс€т доказателства за валидността им, т.е. съвсем безкритично. ƒруга закономерност е че такива заблуди биват първоначално разпространени чрез методите на масовата пропагандаЧпростички и сравнително правдоподобни твърдени€ (правдоподоби особено за хората, които много-много не обичат да се замисл€т), разпространени чрез посто€нно повтар€не в най-гледаните и четени медии (т.е. тези медии, които са насочени към най-широката, но следователно интелектуално-посредствена публика). “рета закономерност: разпростран€вани са от и в угода на силните на дени€Чтези, в чиито ръце са и медиите. —лед като осмислим тези закономерности, тогава може и да поприказваме за това колко е чер  остов, защо мнозинството от български€ народ е убедено, че е много чер (бидейки на съвсем еднакво мнение по въпроса с мошениците, които стрижат и до€т същи€ този народ--ƒоган, ћентата, царедворците, ¬олен, Ѕойко и тези, дето им плащат) и за това кой, как и защо очерни  остов.
цитирай
13. zemaria - јбсолютно съм съгласен с ¬ас!
23.07.2007 22:20
» изобщо не жела€ да се фиксирам с примера  остов. —ъжал€вам, че се получи така. ƒържа да уточн€, че мнението ми за примера не е еднозначно. ƒразни ме фиксаци€та, защото причините за не€ са същите, както при късни€ соц, ¬еличеството и Ѕатмана. ≈дно и също седи отдолу-описано е подробно в специализираната литература. «апочнете с ≈рик ’офър, сетне прегледайте Ћьобон, ќртега и √асет, ‘ром, –айх и прочие
цитирай
14. alexanderkolev - ƒопълних коментара по-горе без ...
23.07.2007 22:25

ƒопълних коментара по-горе без да вид€ дали има отговор. –адвам се, че имаме съгласие по н€кои въпроси. Ќека тръгнем оттам.
цитирай
15. vladyyan - zemaria
23.07.2007 22:37
јз пък бас държа, че zemaria е бил —ƒ—-активист и веро€тен участник за кратко време в управлението на —ƒ—. ј после...после отсвирен от управлението. —лучват се такива неща :).
ƒа ти държи влага осем години подобно отсвирване за мен поне граничи с патологи€. » до гол€ма степен хора като zemaria не се вкарват баш в калъпа на »во. “ам нещата са на друго ниво. ¬с€ко правило си има изключени€та и ... отклонени€та.
цитирай
16. анонимен - "Ќе ми отговорихте на въпр...
23.07.2007 22:54
"Ќе ми отговорихте на въпросите, около определението за костофил:
-да не е бил в страната по неговото управление, или да е бил в неактивна възраст. ¬ие тук ли б€хте?
-да не е бил активен член на парти€та —ƒ— през това време. Ѕ€хте ли в парти€та —ƒ—? ƒа или не?
 акво знаете ¬ие за —ƒ— от онова време?
ј ти, Ѕеров?
Ѕеше ли в —ƒ— по  остово? Ѕеше ли в управлението по  остово?
 олкото до »ван ƒенисович, по добре да б€хте прочели коментарът на √еорги ћарков, на тема десет години след »ван ƒенисович.
“ова, че сте чели ƒенисович не означава, разбира се, че познавате —олженицин. »наче щ€хте да знаете прословути€т му цитат за премълчаването на злото."

koy ti dava pravo da nastoyavash za podrobnosti ot nechiya biografiya?

kakvo obshto ima tova s pravoto na mnenie i koy ti kaza, che kato/ako si bil v Bwlgariya/Mongoliya ili kwdeto tam, vse edno, tvoite izvodi sa po-tochni ot tezi na drugi?!

Gad Zeevi e sobstvenik na Balkan i po primera, az ne polivam, no i ne bera chereshata na swseda, bwlgarskoto pravitelstvo ne nosi nito politicheska, nito druga otgovornost za tova kak Edi shte upravlyava sobstvenostta si. Zashto se e stignalo do prodabata na Gad Zeevi, popita li i Wilhelm Kraus za sdelkata?

Kostov, kato vseki rabotesht, e pravil i greshki. Tova ne e nikakvo premwlchavane. No naistina zlo e da se vjiveesh kato edinstven i nepokaltim predstavitel na "Grada na istinata", primerno.

NE KAZA NISHTO ZA AVTORITARNIYA ustav na "14 Dekemvri", koyto predvijdashe i vsemane na resheniya po vreme na mitingi :)

Ekaterina
цитирай
17. vladyyan - zemaria
23.07.2007 22:58
јз пък бас държа, че zemaria е бил —ƒ—-активист и веро€тен участник за кратко време в управлението на —ƒ—. ј после...после отсвирен от управлението. —лучват се такива неща :).
ƒа ти държи влага осем години подобно отсвирване за мен поне граничи с патологи€. » до гол€ма степен хора като zemaria не се вкарват баш в калъпа на »во. “ам нещата са на друго ниво. ¬с€ко правило си има изключени€та и ... отклонени€та.
цитирай
18. alexanderkolev - ј за фиксаци€та пък бих попитал на ...
23.07.2007 22:58
ј за фиксаци€та пък бих попитал на какво се дължи една друга фиксаци€Чтази на жълтите парцали като “руд и 24 часа върху очерн€нето на  остов. »зобщо, как стана така, че  остов се оказа по-черен и от ∆ан (н€кой от десет години насам да е казал нещо за тази трагеди€ и пладнешки грабеж) и от величеството (също трагеди€ и грабеж, илюстрирани от фактa, че тогава –умъни€ ни размина). “ака че т.н. фиксаци€ на »во е логично следствие от абсурдността на положението с общоприетите заблуди и фиксации.
цитирай
19. анонимен - a stiga s neuspeli psihoanaliti...
23.07.2007 23:00
a stiga s neuspeli psihoanalitici-levichari kato "‘ром, –айх и прочие"

tova, che nyakoy si kazal neshto za masite, ne znachi, che e opravdano da nakisnesh i ќртега и √асет v spora dali vseki ima pravo na sobstveno mnenie. Oshte navremeto ti kazah, che chovekwt iska prosveten "elit", s moral.

nyama da se umorya da povtaryam, che 1. psihoanalizata si ima myasto v istoriyata na naukata, no postulatite y ot 30te-50te godini na minaliya vek, kwm tova vreme se chislyat i Fromm, i Reich, Arnold, otdavna sa imenno samo istoriya. Da ne govorim, che Reich oshte togava si e ubeden komunist-marxist.

Oshte nyakoya i druga bezcelna "eruditska" razhodka?!
Ekaterina
цитирай
20. vladyyan - zemaria
23.07.2007 23:00
јз пък бас държа, че zemaria е бил —ƒ—-активист и веро€тен участник за кратко време в управлението на —ƒ—. ј после...после отсвирен от управлението. —лучват се такива неща :).
ƒа ти държи влага осем години подобно отсвирване за мен поне граничи с патологи€. » до гол€ма степен хора като zemaria не се вкарват баш в калъпа на »во. “ам нещата са на друго ниво. ¬с€ко правило си има изключени€та и ... отклонени€та.
цитирай
21. zemaria - ≈катерина,
23.07.2007 23:49
ѕрекрат€вам разговора с ¬ас. Ќиска топка, смешна работа.¬сички костолюби ли сте такива? –айх е бил марксист, преди да напише това, с което е останал в истори€та. »  остов е бил толкова марксист. »зводите ви по темата са като на финската принцеса.Ќ€мам навика да игра€ мач на малки врати на улицата.
¬ладко. » пет пъти да си пуснеш постинга, н€ма да познаеш. јко беше сериозен пич, щеше да си направиш труда сам да си отговориш на предположени€та, вм да правиш внушени€-нетът е пълен с инфо. ћързел, братче и по по- лесната лайсна.
јлександър,
¬ие постав€те най-значимата тема. »стината е, че  остов беше "на ти" с медиите в началото и се срита с т€х на кра€. ¬ началото, когато му предсто€ха най-сериозните задачи. ¬сички медии точно две години минимум, да не река три, град€ха имиджа му. Ќакра€ се срита с “руд и отиде да обсъди въпроса с  ол.
ѕо важни€т въпрос е, дали медиите по негово време върв€ха подир масите, или подир управл€ващите. »стината е, че на този въпрос е доста сложно да се отговори.ƒокато днес е съвсем лесно. ћалоумни€т отговор е, че “руд и шестаците са го прецакали. ќбаче »  имаше Ѕнт, новата бт¬ и почти всичко останало. »маше парите на управл€ващите, а медиите върв€т подир т€х. ћедиите са винаги със статуквото.
Ќо и по времето на ’итлер е било така.Ѕили са против него, но това не му е попречило. “е и против —идеров б€ха..
 атерина,
ќще н€колко думи. ≈дно от най елементарните въпросчета в тест за јй  ю е, от рода на "јко всички членове на клуб ј имат жълти фланелки и членуват в клуб Ѕ, а тези от ¬ в —, то може ли да се каже, че в — са с жълти фанелки", на който ¬ие ми отговар€те с въпрос"јми ти откъде накъде искаш да знаеш с каква фланелка съм..."
ѕри този начин на мислене, разбирате..
цитирай
22. анонимен - do 3emaria: na zlo kuche, zwl prwt!
24.07.2007 00:02
"ѕрекрат€вам разговора с ¬ас. Ќиска топка, смешна работа."

a da mi kajesh, che shtoto ne swm debel pleshiv chichka na preklonna vwzrast i nyamam pravo da se obajdam, beshe mnogo finyashka topka, taka li?!

Reich si ostava do kraya marksist, a za poslednite mu teorii, napisani kolkto da predizvika pogledite vwrhu sebe si, ne komentiram (tuk i sega).

ZASHTO mediite i Kostov se sritaha? Kakvo napravi Kostov? I kakvo iskaha mediite ot nego? NE STE Jurnalistite v centwra na sveta, makar i da se stremite - zanayat pri povecheto.

DA se tvwrdi, che VSICHKI MEDII sa gradyali image na kogoto i da bilo, e izkazvane, dostoyno za podminavane. CHe i ne otgovarya na istinata dori.

Ekaterina.
цитирай
23. zemaria - ами аз
24.07.2007 00:07
съм слаб, висок 186 и с коса и не съм на преклонна възраст, сори:)) ѕускам снимка!ƒостатъчно, финска принцесо.
цитирай
24. анонимен - p. s. do 3e-to. popregleday, makar i ...
24.07.2007 00:10
p.s. do 3e-to.

popregleday, makar i s google-to, techeniyata i napravleniyata sled psihoanalizata na Freud i uchenicite mu, za koito ni snizhojdash taka milostivo i taka dwlgoletno veche. Prilichash na Mircha Krishan.

Ti ne iskashe da znaesh cveta, a nomera na flanelata, ne se izsuhlyay.
Ekaterina.
цитирай
25. zemaria - а какво стана
24.07.2007 00:20
с тво€та парти€:))
≈х, Ѕеров! Ќека и аз да опрост€ нещата. √олеми€т проблем на десебарите е, че освен нашите проблеми, дето си ги описал, имат и още една дилема-ходейки, посто€нно си задават въпроса" јве аз ли, аджеба... или хората,..таковата" и си отговар€т сами : хората, хората...
цитирай
26. vladyyan - :)
24.07.2007 01:12
јбе пич, ти да не си слънчасал та да си помислиш, че в та€ жега ще седна да се занимавам с тебе. ѕросто ми е писнало да ти гледам писани€та по цели€ нет и любовните ти вопли по  остов. ћ€заш ми на прелъстена и изоставена вдовица от този серсемин.
¬место да се хабиш толкова с клавиатурата, окачваш в къщи един портрет на  остов, кл€каш пред него и когато ти скимне просто си го плюеш, плюеш, плюеш... ј като ти свърши плювката му об€сн€ваш какъв марксист, фашист или какъвто ти хрумне още ист е. јдски елементарно.
¬прочем на колкото и авторитетни капацитети да се позовеш, особено на най-лични€ сред т€х - —угарев, н€ма как да промениш един простичък факт -  остов беше премиер 4 години и като такъв е в истори€та. ј бедни€т ≈ди....хммм дали ще има един на 1000 души да си спомни за посланника ни в ћонголи€ :(.  офти, аре н€ма повече да те разстройвам. ∆ега гол€ма е.
цитирай
27. nio - «е да се приписва всичко на психи...
24.07.2007 01:20
«е да се приписва всичко на психиката и инстиктите е също толкова грешно колкото марксисткото вли€ние на средата.» средата и психическите процеси които се задействат при конфликтни ситуации имат значение.„овек обаче не е амеба да действа единственно подсъзнателни.
цитирай
28. nio - » аз не разбрах като  остов е толкова ...
24.07.2007 01:21
» аз не разбрах като  остов е толкова безгрешен, защо не гласуват хората за него?
цитирай
29. анонимен - «а nio...
24.07.2007 07:00
≈Ћ≈ћ≈Ќ“ј–Ќќ, Watson, защото »во Ѕеров просто е до болка прав !

ѕрецизно настроени€т хитлеристко-сталински пропаганден апарат - "наследство" работи все още успешно !

«а съжаление...
цитирай
30. gantree - Х
24.07.2007 08:13
nio и zemaria безспорно са бесни :)) още не са ги пуснали бесовете от събота насам; успокойте се, момчета, може да ви стане нещо, като се прибави и жегата към това дълбоко нервно разстройство, в което се намирате;

поздравлени€, »во
цитирай
31. анонимен - Ћиби€, ‘ранци€ и Ѕългари€
24.07.2007 08:49
ѕочита€ми г.н Ѕеров,
“ова не е коментар към стати€та ¬и. ѕреди н€колоко (десетина може би) години ¬ие написахте: ƒнес ‘ранци€ не е вече родината на ƒидро, ¬олтер и –усо, а е ‘ранци€ на «идан и ƒжоркаеф". ¬се пак ето днес ‘ранци€ и нейни€ президент показаха, поне на мене, чедобрата стара култута е оставила поне мъничко от бл€скавото си минола... јз не мога като ¬ас да анализирам събити€та, но съпричасността на тази държава към клетниците от соц. лагера доказва, че въпреки големи€ брой социалисти, там има и хора, за които хуманността се е запазила. »... мисл€ си, че поне един наш орден за заслуги към Ѕългари€ би прил€га по-добре на ревера на хора като френски€ президент и неговата съпруга (по-добре отколкото на бившите комунистически величи€, с които президентът на –. Ѕългари€ ги украси).
цитирай
32. templar - «ащо стана така?
24.07.2007 09:18
ѕричините да се случат нещата, които описва »во са научно из€снени. “ова не са парадокси, а закономерности.
1. √ьобелс за пропагандата
2. ѕсихологи€ на тълпите на √устав льо Ѕон (френски консерватор (:)!) от 19-ти век., книжка около 70 стр.)

“ези два според мен напълно гениални труда с думи прости и логични доказват и об€сн€ват защо може  остов да е черен без никакви доказателства, а ѕърванов да е любим, въпреки папката √оце.

ѕроблемът е, че ние през последните 10г. не спрахме да се удивл€ваме и възмущаваме от "парадоксите", вместо да ги приемем и да се сборим с т€х - прагматично, без оглед на средствата, с мръсни и курвенски номера....(естествено, че възниква въпроса дали сме способни на това). «ащото тъжната истина е, че глупаците умират за каузата си, а героите прав€т така, че врага да умре за сво€та. »стори€та се пише от победителите, а в учебника по истори€ за 6-ти клас има плакат на ƒѕ—. “ам пише черно на б€ло, че правителството на  остов е било корумпирано. ѕрочетете отново предишното изречение. јко детето ти не научи и не каже, че  остов е корумпиран, то ще получи слаб (2). ¬ същото време сме страна от ≈—, където се твърди, че държавите са правови. ¬сички институции провер€ваха  остов и не откриха никакви доказателства за корупци€, но в неговата правова държава, ако не кажеш, че е корумпиран, получаваш оценка слаб(2)...

1. √ьобелс - «а пропагандата
2. √устав льо Ѕон - ѕсихологи€ на тълпите
цитирай
33. mph - “емата
24.07.2007 09:58
“емата една, коментарите за друго. ќбаче така просто се дава доказателство за верността на тезата на »во Ѕеров. Ќабита щампа, подава се сигнал - например име, и се започва едно възпроизвеждане на съответното чекмедженце от калъпа. Ќе е важно  остов ли, —аксгобургота ли е. »ма шаблон в начина на мислене и/или израз€ване. започват се безсмислени спорове/скандали, които не могат да свършат поради отсъствието на факти. » това се прави, за да не се шуми около друго. ѕример гор€щи стърнища и жега срещу оставката на ръководител€ на √ƒЅќѕ поради политически натиск и писмено предупреждение към Ѕългари€ от ≈вропейската комиси€.
цитирай
34. анонимен - nyamam nishto protiv Le Bon, no s...
24.07.2007 10:01
nyamam nishto protiv Le Bon, no strukturalizmwt/behaviorzmwt e bil aktualen v druga komunikativna sreda i pri drugi sredstva na vwzdeystvie. i izklyuchva elementa na lichnoto reshenie za podvlastnost/uchastie.

Ekaterina.
цитирай
35. анонимен - »во, почини малко. ѕоследните ти ...
24.07.2007 10:41
»во, почини малко. ѕоследните ти н€колко поста са слаби. ѕрогресиращо слаби. јко можеш не чети коментарите изестно време.
ћожеш да пишеш много по-добре. јко искаш да пишеш за " алъпа", по-добре забрави за момент  остов, Ѕългари€, Ѕалкан и Ѕългари€.  алъпът е световно €вление и само като такова има смисъл да се разглежда. ¬торачваването само в българските му измерени€ ще доведе само до загуба на време, нерви и усили€. ўе е загуба защото нито ти ще из€сниш за себе си нещо, нито ще из€сниш нещо другимо.
ѕовтар€м се. ѕочини малко. »збери н€ко€ хубава и световна тема. »ли още по-добре - напиши сери€ от разкази.
— най-добри чувства.
цитирай
36. sparhawk - ћен пък постовете ми харесаха
24.07.2007 11:48
не мога да разбера какво толкова ви пречи, че »во Ѕеров подкреп€ ƒ—Ѕ и »ван  остов.  ато не ви харесва, кой ви кара да влизате?
јз сами€ също см€там, че  остов си има кривици и пон€кога ме е дразнил, но съм свикнал с това, че автора го харесва и го чета, защото ми допада как пише.
цитирай
37. thehobbit - ѕросто ѕоздравлени€, »во
24.07.2007 12:38
... и аз не разбирам какво води Zemaria от форум на форум и от блог на блог - един от друг по-"костовашки" - да сподел€ неодобрението си към нечий възгледи и мнението си дали непознати хора са чели √еорги ћарков. 2/3 от коментарите му тук са 'argumentuum ad hominem', докато постингът на »во разглежда/критикува позиции.

Ќ€ма нищо общо какво е отношението ми - например - към »ван  остов, за да оцен€ качествата на текста на »во. «ащото позициите/позите/стереотипите, които той описва в реални€ живот ги има. —рещаме ги всеки ден.
цитирай
38. анонимен - obratno kwm "svetovnata&...
24.07.2007 18:36
obratno kwm "svetovnata" i zanimatelna tema. (tova e namigvane kwm pochitatelite na monumentalnoto izkustvo :)

obratno na vwprosite:
1, ZASHTO horata predpochitat stereotipi pred nov, kritichen pogled?
2, Zashto ima netwrpimost kwm ideyata za lichno aktivno uchastie (vse edno pod kakva forma - da imash sobstveno mnenie swshto e aktivnost, ne e nujno nepremenno da mitinguvash).
3, zashto segashnite bwlgari v Bwlgariya sa predimno depresirani, ozlobeni, nedovolni (pri ne losh standart), zashto amigdalata bwlgarska e po-silna ot centrovete zad cheloto?

predlojeniya za otgovori:
na 1. za bwrza i lesna orientaciya, tova e izpolzvane na minal opit, ima i polojitelni strani
na 2. zashtoto povecheto hora smyatat, che ne im e dostatwchno tova, koeto imat, malko e, oshteteni se chuvstvat (podchertavam lichnoto im useshtane, a ne kakvo mislya az za chuvstvata im). Rolyata na jertvi gi kara da se distancirat ot sluchvashtoto se, othvwrlyat otgovornost ot sebe si. Politicheskiyat profswyuz swshto gi tlaska v tazi posoka - "Prati me men vwv vlastta, a ti si gleday tvoyata rabota". Estestvena zayavka pri parlamentarniya demokratichen model. Vwproswt e obache KOGO izbiratelyat schita za sposoben da upravlyava i s kakva programa. Vajni vwprosi sa A.do kakva stepen na twrpimost daden politik ima moralnoto pravo da se otklonyava ot pwrvonachalnite usloviya na "dogovora", i B. kakvi sankcii mu se nalagat ot izbiratelite za nedopustimo otklonenie.
Lipsata na interes kwm politikata moje da bwde i priznak na odobrenie kwm politicite, no kak reagira izbiratelyat pri ochevadno razminavane mejdu dumi i dela. Ne mislya, che izbiraemostta na BoykoB. ili na Siderov e pod vwpros. Ediniyat ne pravi tova, za koeto e izbran, a drugiyat prosto e izbran, za da ne pravi, a da govori. Tuk shte se nameryat i po-interesni otgovori, zatova kwm

3. Amigdalata e centwrwt v mozwka, koyto prichinyava losho nastroenie i e osnoven generator na otricatelnite ni emocii. Na bezprichinen pesimiswm, ako izobshto moje da se govori za obosnovan optimizwm/pesimiswm. Ako chesto se vklyuchva i dominira ostanalite centrove, izpadame v depresiya. Ako obache se aktivira prednata chast na podkorieto, zad cheloto, togava otdelenite transmiteri, enzimi, hormoni i podobni se obajdat v dushite ni kato vedro slwnchevo nastroenie. Psiholozite smyatat, che chovek moje da se kontrolira. (Za drevnite tova e bilo neshto podrazbirashto se.) Ima podrobni studii za tova obache kak vwzpitanie i semeyna sreda vwzproizvejdat depresirani negativisti. CHuvstvoto na neuvajenie, othvwrlenost, neobich u decata gi pravyat lesno poddatlivi na podchinenie na chujda volya, no i predizvikva vwtreshno emocionalno zadrwstvane s agresiya, negativizwm, otchayanie. Decata se chuvstvat taka, kogato roditelite im, po-tochno maykite, ne im otdelyat vvreme i vnimanie (- nujdite na decata ne sa golemi), chuvstvat se neobichnani, kakto kazah, i NE-obich porajda swshtoto. Lipsata na chuvstva porajda bezchuvstvenost. Studiyata, koyato prerazkazah tuk nakratko, se otnasya za DDR, no vaji za vsichki strani sws socialisticheski mayki. Temata e po-dwlboka i seriozna i ne moje da se izcherpi s "Vsichki majki - po domovete si", no dava otgovor i na tova zashto se zalita po silovi obrazi i iztochnici na Vlast/zakrila/zashtita, i na tova kak moje da se promeni statukvoto na vechnoto mrwnkane.

Kray na predlojeniyata.
Ekaterina
цитирай
39. анонимен - sumirano znachi, che na bwlgarite ...
24.07.2007 18:43
sumirano znachi, che na bwlgarite im lipsva sebeuvajenie. No si twrsyat zamestiteli za nego izvwn samite tyah (poradi niska samoocenka) i pod formata na "prevwplwshteniya" - Nadeto, Lencheto Poptodorova, BoykoB, Car, Bonev-Nona i drugi dwljat populyarnostta si imenno na tova iznasyane na chast sobstvenoto im az, tova, koeto iskam da bwda, navwn. Te ne twrsyat prichini za sebeuvajenie vwtre v sebe si.
Ekaterina

Ekaterina
цитирай
40. анонимен - ќще един опит за помощ на г-нЅеров- от 129
24.07.2007 19:10
ќще от минали€ ви пост ви обърнах внимание ,че примерите ви са второстепени(е, в€рни разбира се), което ги прави по обтекаеми! Ќе добре и обсъждайки такава матери€ да се включва отношението ви към  остов(ѕ.Ѕерон, ∆.∆елев, √.ћарков, ≈.Ѕакърджиев, ’р. Ѕисеров.....), към който ƒќ —≈√ј и аз имам положително мнение!
ƒобре е в такива теми да се цели в ќ—Ќќ¬ј“ј!
ј т€ е :
Ќ» ќ… ¬ Ѕ√ Ќ≈ ≈ ѕќ √ќЋяћ ќ“ “ќ«»  ќ…“ќ я ѕ–»“≈∆ј¬ј » ”ѕ–ј¬Ћя¬ј(все още)!
«атова казвам:
1)ƒоган не е турски агент! - ќбратното създава почва за конструирането(прецизно) на јтака, за исторически спорове, мдадежки спорове на тема антропологи€, омраза към мигащата на парцали “урци€, обвинена за днешното ни положение и т.н. - но отклон€ва ѕ–≈ –ј—Ќќ вниманието от истински€ ¬»Ќќ¬Ќ»  ,за днешното положение!
2) ћедиите в българи€ не са подкупни!- ќбратното дава въжможност ставащото при т€х да бъде оправдано с лоши, но човешки качества, което пък отклон€ва истината ,че “≈ ѕ–ќ—“ќ —ј ѕ–»“≈∆јЌ»≈ Ќј ”ѕ–ј¬Ћя¬јў»“≈ ЅЏЋ√ј–»я!
3)ѕолитиците не са ”ѕ–ј¬Ћя¬јў»“≈ ЅЏЋ√ј–»я!- ќбратното означава ,че простата им подм€на с  ќ…“ќ и да било друг , ще предизвика трусове във веригата на мангизите и политическата ориентираност, което отлкон€ва вниманието от истинск.......и т.н.! ≈, знам че вече се досещате!
— уважение 129(от предни€ ви пост)

Ѕахму! ѕръц!
цитирай
41. ivoberov - ѕърво допълнение
24.07.2007 20:51
ƒавам си сметка за противоречието между всеобхатността на предмета за който говор€ и примерите, които давам. –адвам се, че сте схванали това противоречие.
Ќо поначало всички примери ограничават обсега на твърдени€та.
ƒопускам, че моите примери дори ги приниз€ват, бидейки часто от обществено-политическата ни действителност.
ќт друга страна пък, тъкмо тези приниз€ващи твърдението примери онаглед€ват най-добре същото това твърдение, доколкото превизвикват отклик, съвсем близо до този, който се очаква от едно "окалъпено " съзнание.
ќсвен това, н€мам никаква причина да го кри€, уважавам  остов като политик, пък и см€там, че примерите биха могли, макар и в незначително, макар и във веро€тно измерение, да одраскат поне български€ обществено-политически калъп.
цитирай
42. ivoberov - ¬торо допълнение - към анонимен 35
24.07.2007 20:58
ћного искам да си почина. «нам, че н€ма да ми пов€рвате, но никак не държа да пиша каквото и да било. »скам да си дам апарамента под наем да отида на село, да се скитам из пущинаците, да търс€ злато, гъби и риба и да се забав€лвам по »нтернет с лакърдии, локуми и майтапи.
≈ добре де, да пиша разкази и романи също.
јма н€ма кой да ги издава. «ащото не съм от приближените на √ранитски.
ј пък  остов, за гол€м потрес на «емари€ и атакистите пари за вестници, телевизии и романисти, коит да го хвал€т не дава.
» никак не държа послани€та ми да са сполучливи. »скам, разбира се, да бъдат четени от повече хора, но не това е най-важното.
Ќай-важното за мен е че имам какво да кажа
и че се чувствам задължен да го кажа.
ќще веднъж.
¬менил съм си като задължение да кажа, това което имам да кажа.
»зпълн€вам дълга, който сам съм вменил към себе си.
јко ли пък хората н€мат нужда от мнението ми, ако ли пък го см€тат за глупаво, излишно, досадно, ненужно, тъпо и незаслужаващо времето и вниманието им, то нека не се съобраз€ват с него.
» да поемат сво€та отговорност.
«а глупостта си.
«а бедността си.
«а ограничеността си.
«а злобата си.
«а нещастието си.
—во€та отговорност аз си поемам, мисл€.
цитирай
43. ivoberov - “рето допълнение - клюка
24.07.2007 21:03
ƒавам си сметка и за това, че съм смешен. «ащото се опитвам да решавам световни и национални задачи, докато нито на света, нито на наци€та им пука особено за моите решени€.
≈дин пример.
» аз, като всички хора си имам малко суетичка.
¬ъобще не в€рвах, че мога да се класирам в блоговите състезани€ /класации/ и с изненада, но също и с прикрито задоволство забел€зах, че при "лични дневници" заемам шесто м€сто.
ѕолюбопитстввах за този, който е пред мен.
ѕолюбопитствах с какви достойнства ме е изпреварил.
» установих, че този е всъщност жена с прозвище "буболинка", или нещо подобно, ко€то сподел€ със съвкупното човечевство едно съдбоносно свое колебание.
ƒали да си купи розов бански, който да отива на шапката й, или не.
“ака че си давам сметка за обречеността на това, което съм си вменил за задължение
цитирай
44. nio - —пециално за gantree коментар /...
24.07.2007 23:34
—пециално за gantree коментар /28/

ќсновна разлика между мене и твърдите привърженици на н€ко€ парти€ е че аз съм привърженик на принципи и за мене н€ма /почти/ значение кой ще ги осъществи или кой ще защити.

«а пример ще ти дам критиките на "десните" към Ѕ—ѕ за това че не са си изпълнили социалната политика.“.е. "десните" критикуват, че не са похарчени милиони от парите на данакоплатците.
ѕо скоро би тр€бвало да критикуват за раздута администраци€, раздути щатове, например в образованието.

Ќ€мам основание да се "радвам" за ѕламен ёруков, защото все още нищо не е показал.
«а  остов обаче си имам мнение.Ќай-общо е че въпреки названието "командира", той е слаб командир.
Ќедопустимо е грубо да настройва медиите, защото неговата личност не е важна, а е важна масата избиратели дали гласа си./за анонимни€ 29 дето обвин€ва медиите/.ќтделно започна битки без да си прецени силите/ корупци€, досиета, сива икономика/ които в последствие се изродиха във фарс.“о остави ами следващото правителство не се поучи от грешките и ги повтори.

“ака че ако  остов намери начин да подобри резултатите на избори, ще се радвам.ѕонеже се съмн€вам, съжал€вам че още една част от д€сното ще остане зад борда.

PS. јз не отдел€м  остов от групичката ко€то има вина за отдръпването на десни€ избирател.«атова доста съм писал против "старите муцуни".Ќа“ка, ѕетър —то€нов имат не по-малка вина.
цитирай
45. nio - анонимен 40 —ъщо сподел€м че р...
24.07.2007 23:43
анонимен 40
—ъщо сподел€м че разводн€ването и подм€ната на думи, цели, и пон€ти€, разводн€ва дискуси€та и дава храна на популизма да съществува.
“ова за медиите съм го писал много пъти и обикновенно има страшно много обидени:-)

“о обаче не се отнас€ само за медиите.–азни фондации, социологически агенции, също си имат собственици и са притежатели на н€кого.
цитирай
46. zemaria - ’ехехе,
25.07.2007 00:00
» аз го уважавам като политик, но за парите имам други съждени€.  акво мисл€ за  остов е нещо съвсем различно от това, какво мисл€ за фиксираните към  остов. ќтдавна тр€бва да се направи една студи€ на тема " остовизмът".¬ижте, това е едно ново €вление, което има свои особености, отличаващи го от досега описаното.  остовизмът може да се об€сни според ’офър по един начин, според јдорно и ћаркузе по друг, —поред  анети, ‘ром, ќрега и т.н по трети, и ка далее.
Ќо пак повтар€м-нито едно от об€снени€та за €влението  остовизъм не го изчерпва изц€ло и не го об€сн€ва напълно.«ащото това е болест предимно на умните и интелигентните, което е доста изненадващо, предвид ирационалните й корени. ¬тората й особеност е, че зас€га хора, които н€мат, не са имали и не са били в пр€к досег с костовизма, когато е бил правилната идеологи€, и не го познават. »ма и доста други особености, неописани от ’офър. Ќо описани от ¬илхелм –айх.
ƒотук с теориите.
«ащото у нас с имена спекулират псевдоавторитети. ѕунт и пластика. ћалко инфо у нета, малко уикепеди€ и -баста, знам сичко.
“ова е нашата истинска трагеди€.
” нас всеки отбира от всичко. » от –айх, дори. дето € има десет души, дето са го чели задълбочено, € не. —амо у нас “еодора Ѕалушчето може да бъде наречена €сновидката на Ѕерлускони. —ъщи€т –айх, дето ги об€сн€ва тези неща..
Ќо да се върнем на  остов. “и, Ѕеров, като го уважаваш, мислиш ли го за прост? ј нас? јко на първи€ въпрос отговорът ти е не, защо тр€бва и на втори€ да е "да" јко е прост, но с толкова власт и е искал да краде, ще го хванат, разбира се. Ќ€ма да си направи сметки навън, да управл€ва с подставени лица. Ќ€ма доверени лица зад граница. Ќ€ма офшорки. не познава турчина ќзган ли беше, нито пък „орни. Ќ€ма да подписва документи под групова отговорност, щото" не познава законите". Ќ€ма и групова солидарност между политицитие, нали. нито бидейки на власт, може да е имал полутъмни връзки с групировки, осигур€ващи му интересите по специфичен начин. ”фффф.
јми ако е богат за н€колко живота от политика, с тез душмани, как,според теб, се харчи това?ёруш, на авантата?
“и, като си адепт на истината,истински журналист, направи ли разследване?  акво печели и какво харчи. Ќе се ли усъмни? јми защо за ∆ан никой не каза дума. «ащо за ∆ан никой не каза, че е корумпиран, че лъже и краде?
—поко, “акова нещо съдържа презумпци€ за глупост. ј наши€т не е глупав.
»злиза май, че ∆ан, таковата...
»ли верси€та, ако държаввта върви, лошо ли е, ако прекарваме покрай общото и частното.
“еб лично такава максима харесва ли ти?
«ащото е било точно така. » това лошо ли е? ј, лошо ли е, Ѕеров? ƒа или не?
јко кажеш не, разбирам те. «ащото е формулирана от Ѕерлускони.
јко кажеш "да, лошо е, ние, таковата, не сме те избрали, да си оправ€ш тотото," но н€ма да цитираме "ние н€ма да ви предадем".
—амо ще ти кажем, че само при комунизма общото беше пред личното.
ј ние, нали,уж...капитализъм щ€хме да...
цитирай
47. ivoberov - „етвърто допълнение
25.07.2007 00:07
ѕисах вече за десет от най-големите лъжи, които станаха истина.
Ќо от половин година насам ни пробутват нова лъжа, може би най-гол€мата.
Ћъжата, че агентите на ƒържавна сигурност били родолюбци и били работили за Ѕългари€.
јгентите на ƒържавна сигурност работеха единствено и само за комунистическата върхушка.
“е б€х т€сно свързани със ———– и  √Ѕ и изпълн€ваха преди всичко и най-вече заповедите на тази чужда държава.
ѕреди ѕромените агентите на ƒържавна сигурност се занимаваха с износ на наркотици, износ на оръжие и преследване на инакомислещи. “е б€ха в основата на организираната престъпност тогава, през комунистическо, когато самата държава, по сво€та същност беше престъпна. / ћежду другото комунистическата държава бе об€вена за престъпна и по един закон, приет след падането на комунизма/
јгентите на държавна сигурност б€ха в основата на организираната простъпност й по време на ѕромените.
“е са в основата на огранизираната престъпност и сега.
ƒнешната политическа върхушка обаче, с помоща на подопечните й медии се стреми да ги изкара тези агенти родолюбци и юнаци.
» най-веро€тно ще успее да превърне лъжата в истина.
Ћюбопитно е обаче, какво прови политическата опозици€, за да се опре на лъжата и да € разобличи.
“очно сега, когато се вид€, че български€т президент, всъщност агент √оце е излъгал. » когато се разбра, че досието му е преправено в нарушение на закона.
јми народни€т генерал Ѕойко Ѕорисов не прави нищо. —поред него да се говори за ченгета е глупаво и излишно. Ќовото, модерно д€сно, каквото бил той не се занимавало с ти€ остарели неща.
≈стествено. —ами€т Ѕойко е бил съдружник в 13 борчески фирми. ƒали н€кой си въобраз€ва, че поне половината от т€х не са били ченгесарски.
ƒруги€т лъжлив опозиционер Ц ¬олен —идеров с неговите јтакисти пък е още по-силно свързан с бившите комунистически служби.  ойто не в€рва да погледа за пет минути телевизи€та му.
Ќови€т председател на —ƒ— пък Ц ёруков щ€л да ръководи парти€та си като фирма. ƒа представл€ва средни€ и дребни€ бизнес. » ти€ неща като организираната престъпност и лъжи въобще не го зас€гат. » нито дума не казва по въпроса.
—рещу тази, нова, може би най-гадна лъжа на днешната политическа върхушка се възправи един единствен политик.
“очно затова той е мо€т политически представител.
јко Ѕойко Ѕорисов се беше об€вил против лъжата той щеше да бъде мой представител.
јко —идеров се беше об€вил против лъжата той щеше да бъде мой представител.
јко ёруков се беше об€вил против лъжата той щеше да бъде мой представител.
ƒори ако н€кой социалист, или комунист се беше об€вил против лъжата той щеше да бъде мой представител.
Ќо против тази, новата, последната, най-гадната лъжа на олигархи€та се об€ви само  остов.
—амо много мол€, не пишете "ама той защо не отвори досиетата", защото е не само калъпесто, но и чворесто даже.
цитирай
48. zemaria - —ъгласен,
25.07.2007 00:26
с разсъждени€та ви относно всичко, което не касае "об€вили€ се срещу лъжата и олигархи€та"
јма с абсолютно всичко
«а Ѕб, за ёруков и за —идеров-за всичко
—ами€т аз съм ги писал.
јми точно това за досиетата му е най-старата и белобрада лъжа.
» защо не отвори досиетата?
» защо не отвори досиетата
» защо не натовари досиетата в камион и не ги докара в архива?
ќб€снете ми, мол€.
 онституционни€т съд му попречил, нали?
ƒа го разнищим ли това отново. «а девета година...
цитирай
49. nio - »во, много истини си написал, но ...
25.07.2007 01:21
»во, много истини си написал, но почваш всички неудобни въпроси да вкарваш в "матрицата".—акън на командира нещо да не му изцапа мундира.

Ќали пишеш за »стината.
≈то «е не знае и иска да разбере истината.јз също искам да разбера истината.
Ќе само за досиетата.
»скам да знам защо не посегна на хранилките.ѕартийните обръчи които хр€нат Ѕ—ѕ и ƒѕ—.
»скам да знам защо войната срещу сивата икономика не почна от митниците и големите акули където можеха да влезнат властите и да вземат документи, ами почна срещу бабичките по пазара.ƒа оставим че е неефекивно - все едно с топ да стрел€ш по мравки:-)

» това не е защото "мраз€"  остов, а защото ако не се призна€т грешките, н€ма начин да се тръгне по правилни€ път.

ќсвен това искам да знам защо Ќƒ—¬ повтори същите грешки по същи€ начин.ќптимист съм и в€рвам че един ден хората ще получат отговори на въпросите.
цитирай
50. ivoberov - Ќио, изкушаваш ме да ти отговор€, ...
25.07.2007 01:52
Ќио, изкушаваш ме да ти отговор€, защот чувствам в теб добронамереност. “ова, което ме възпира е, че този разговор съм го водил стотици пъти - буквално стотици. ћога да напиша какво ти ще кажеш, какво аз ще отвърна, после какво ти ще кажеш и така нататък. Ќо хайде, да вървим към хил€дни€ разговор тогава.
„е по време на  остов не се отвориха всички досиета - това е в€рно.
„е имаше огромен обществена натиск ƒј Ќ≈ —≈ ќ“¬ј–я“ - това също е в€рно, макар че хората са го забравили.
„е се започна отвар€нето на досиетата, макар и със закъснение също е в€рно.
¬ид€ха се много досиета на агенти - доста от т€х б€ха съобщени според закона.
¬ид€ха се и много досиета на разработвани от ƒържавна сигурност - така аз усп€х да вид€ мойто.
ј после —имеон  акс  обургготски вместо да продължи с отвар€нето на доситетата според закона, който бе приет по време на  остов промени закона, за да прикрие агентите.
“очно така беше.
цитирай
51. nio - “ова което не разбирам е защо сега не ...
25.07.2007 02:21
“ова което не разбирам е защо сега не се каже:
"“ова б€ха хората които попречиха"
ѕредполагам същите хора са пречили и на следващото правителство.

«а мене не са това най-важните въпроси.“о за досиетата е €сно.„енгетата и до сега са на вс€ко ниво на власта.

Ћично мене по ме интересува защо —ƒ— /тогава н€маше ƒ—Ѕ/ не предприеха една д€сна икономическа политика, а до кра€ се опитваха да се прав€т на социална парти€. азано по друг начин.«ащо тръгнаха по път€ на популизма /харчове в кра€ на управлението и басн€та за престъпни€ частник/, а не направиха усилие да задържат д€сномислещи€ избирател.

≈ тук е момента на психологи€та.ƒ€сното не може да е колективизъм.»ндивидуализма пък не спомага за състав€не на твърд електорат.—вободни€ човек, не гласува под строй.
≈ ти€ простички истини не им влезнаха в главите.

» забележи.јз обвин€вам "старите муцуни" а не персонално  остов. остов го обвин€вам за друго.Ќо по ред.

ƒържава не се управл€ва от един човек.ƒори кораб не се управл€ва от един човек.ѕовечето решени€ не са в такъв дефицит от време, за да не могат да се обсъд€т или прецен€т.≈дин от проблемите е че екипите и съветниците тр€бва да се подбрани и ако не вършат работа или дават грешни съвети, да се подмен€т.
√решката на  остов е че не направи та€ чистка навреме и качествено.
ƒруга грешка е че още тогава в —ƒ— не се състо€ дебат, кое е д€сно, какво е д€сна парти€ и каква икономическа политика е д€сна.

“ова пък ако се не лъжа беше работа на Ќа“ка.
“и€ всичките процеси все още не са протекли нито в —ƒ— нито в ƒ—Ѕ.»ма наченки - малки светлинки в тунела, но тр€бва да се преодолее съпротивата на псевдодесните и в двете партии.

“а тъй като се отнас€ за управлението на —ƒ—, същите въпроси съм ги задавал и на «е преди н€колко години и той много пара вдигаше:-)

» за повторни€ избор на  остов.
Ќе е въпроса, дали е добър.¬ д€сно са се натрупали личностни конфлекти които пречат дори да се действа съвместно по н€кои въпроси.
≈ това е истински€ проблем.
цитирай
52. ivoberov - ѕризнавам не дочетах писанието ти, ...
25.07.2007 02:41
ѕризнавам не дочетах писанието ти, Ќио. ћного съжал€вам наистина, стрем€ се да бъда учтив, но ме разбери и ти. “ози разговор го вод€ за хил€ден път. јз пиша за досиетата, ти питаш : защо не предприеха д€сна икономическа политика.
јко аз ти кажа :
«а каква икономическа политика говориш, когато  остов взе властта в Ѕългари€ н€маше нито икономика, нито финанси, нито банки, нито пари, нито администраци€, нито пазари, че дори и хл€б н€маше. »маше само мутри по пазара.
 огато ти отговор€ това, ти пък ще попиташ :
«ащо не направи чистка.
 огат ти припомн€, че той € направи на втората година от управлението си, ти пък ще попиташ нещо друго.
ƒруги пък ще кажат, че е диктатор, защото е направил чистка.
ј накра€ ще попиташ и защо не направи от Ѕългари€ Ўвейцари€ на Ѕалканите.
“ова са напълно безсмислени разговори, защото имам чувството, че ти не търсиш отговор на въпросите, а просто търсиш доказателства за собствените си виждани€ и мнени€.
“ака прав€т 90 процента от хората
цитирай
53. ivoberov - Ќио
25.07.2007 02:42
¬се пак благодар€ ти за учтивостта и липсата на лични обвинени€ - наистина бих искал обсъждани€та тук, ако въобще ги има да бъдат на по-високо равнище
цитирай
54. nio - јми прав си дон€къде. ќсновното за ...
25.07.2007 02:53
јми прав си дон€къде.ќсновното за което обвин€вам "десните" е за липсата на д€сна политика:-)

»звин€вам се за ниското ниво на коментарите си.
»де€ си н€мах че въпросита за икономическата политика и загубата на гласоподаватели са на "ниско ниво".
Ћека нощ
цитирай
55. ivoberov - Ќио
25.07.2007 03:02
јми нали ти благодарих точно затова, че вдигаш равнището на разговора.- ƒа, това за д€сната политика е важно. «агубата на гласоподаватели -също.
Ќо това са съвсем отделни теми. “и попита за досиетата - аз ти отговорих за досиетата
ќще един пример за това, че хората не се разбират. »ли не искат да се разбират.
»ли са прекалено подозрителни
«ащото ти благодарих искрено, а не иронично
цитирай
56. alexanderkolev - «амисл€л съм се и аз за лъжата и за...
25.07.2007 12:30
«амисл€л съм се и аз за лъжата и за заблудите доста пъти. Ќа два пъти обаче си го спомн€м €рко. ѕърви€т път беше след първите що-годе свободни избори през юни ли беше 90-та, когато комунистите взеха над 50%. Ќе го очаквах и останах малко като шамаросан. » се замислих тогаз, замислих се аз, ама много дълго не съм се замисл€л, щото той изводът си се налагаше от само себе си. ј именно, че има нещо много сбъркано в наши€ народ, особено в този от по-малките градове и селата, който и избра комунистите. ÷ивилизационно сбъркано. “и да го €здиш то€ народец 45 годинЧи той при първата възможност за свободни избори да земе пак да те избере...има нещо сбъркано начи...

ƒругото по-запомн€що се замисл€не беше през есента на 99-та когато отидох в јмерика. √ол€м университет на западното крайбрежие. Ћос јнжелосЧxора, къщи, салтанати, на улицата половината коли мерцедеси. ѕоловината коли мерцедеси, в университета половината професори марксисти. C най-различнa окраскa, ама марксисти. » замислих се тогава пак значи, замислих се...и нищо не измислих. ќсвен това, че човек не мисли толкова с ума, ами с чувствата. » че има интелектуални моди. Ќа които и умните и образовани хора са податливиЧдаже особено податливи. ѕрипомних си и за една статийка на –обърт  онкуест, ко€то б€х чел преди (http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_n31/ai_13991698/pg_1). “€ е за това как един куп мастити американски професори, специалисти по —ъветите, са твърдели упорито и в продължение на десетилети€, че —талин не е бил чак толкова лош и че е избил всичко на всичко има-н€ма пет хил€ди души. «ащo? Aми защото са били марксисти и много им се е искало да е така. —ъщо като на онези западноевропейски леви интелектуалци през 30-те (когато повечето западноевропейски интелектуалци са били леви), които са се прехласвали по —талин и са си затвар€ли очите за очевадното.

“а за първото замисл€не се сетих по повод на посланието.

«а второто пък по повод на дискуси€та.

Ќе искам никого да обид€ и дано не прозвучи арогантно това, което казвам. Ќо н€кой път и умни, образовани и мислещи хора биват дълбоко заблудени. ѕо н€какви си там причини, веро€тно емоционални.
цитирай
57. ivoberov - јлександър
25.07.2007 14:16
“и навлезе направо в същината на въпроса.
Ќо.
1. Ќе съм сигурен, че наистина са заблудени. ¬се подозирам, че повече се правит€ на такива, защото това им е изгодно. Ќе е възможно да са наистина толкова...хайде сега да не употреб€вам думата. »
2. ≈два ли са заблудени по н€какви емоционални /чувствени/ причини. ѕричината отново е »згодата. —тава въпрос тъкмо за американските студенти и професори - ћарксисти.
Ќай-добре е описал тези забежки на американските университетски среди
ѕол ƒжонсън в "—ъвремието"
»зключителна книга, препоръчвам ти € да € прочетеш.
Ќо предполагам, че си € чел вече
цитирай
58. анонимен - } Alexander napisa: "“и да ...
25.07.2007 17:53
}
Alexander napisa: "“и да го €здиш то€ народец 45 годинЧи той при първата възможност за свободни избори да земе пак да те избере...има нещо сбъркано начи..."

- nishto ne mu e sbwrkano, prosto si gi haresva. E, da haresvaneto e sbwrkanyashkata rabota ot moya gledna tochka. Koy kakvo haresva. Ot takiva mojesh da chuesh: "Partiyata/socializwma mi dadooa apartamen, vishoto na decata/RabFak chesto, karierata, pratIa me ot selOto u grada - ti naysh li kakvo beshe da si v TeKeZeSeto, nadnica 19 stotinki!" No nikoga: "Moje da swm bedna, no shte umra svobodna" (- a ne krepostna, prepratka kwm temata s jitelstvata i pravoto na izbor, bel. moya).

}
Misleh da sloja citat ot knigata na Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus" - za svedenie na 3e-to, da ne se tyuhka, che edinstven toy na planetata mwkne krwsta da ya e chel. Poveche me interesuvashe i nechelite da dobiyat predstava ot sexual-ikonomikata na Reich i da prosledyat sami nishakta mu kak ot seksualnoto potiskane i strah ot seksualbolshevizwm se stavalo konservator, i kak antiseksualnoto, moralno povedenie na konservativnata jena y prechi da oswznae sozialnoto si polojenie i kak tova ya tlaskalo kwm Cwrkvata i t.n., tova spored Reich, koyto mojel da raztwlkuva i kostovizma, no poslednoto spored 3e-to. :) Stranici 44-52 ot izdanieto na MARIX-Verlag, 2005, koito iskah da vi sloja, no se otkazvam: zashtoto sa ne po temata na Ivo tuk, na nemski sa i shte zatrudni moje bi nyakogo (pri interes shte otklikna, razbira se, no neka da ne habim myasto tuk), zashtoto vremeto mi e cenno i precenyavam, che ne si zaslujava v dadeniya sluchay da go pileya, zashtoto temata e za tesen krwg izkusheni, koito si govoryat prosto ey taka.

}
1 duma za levicharskata akademichan obshtnost:
da, vyarno e, che chast ot universitetskite krwgove olevyavat verbalno i odesnyavat finansovo. Be filantropi be, filantropi. Koito nikoga ne pravyat dobrovolni dareniya, naprimer, pod kakvato i da e forma. No ne vsichki bih slojila pod edin znamenatel. Ima i izklyucheniya, no tendeciyata, za koyato spomenava Alexander, e fakt: uchastnicite v demosntraciite i buntovete ot 68ma v Germaniya pochti vsichki sa na dobre plateni dlwjnosti iz universitetite i politikata i nikak ne sa taka revolyucionni VECHE - imat si swzdaden network i ne go kriyat osobeno, no OSHTE govoryat s plam za revolyuciyata. (Ne ironiziram swbitiyata, a posledicite :-) )
Ekaterina

Ekaterina
цитирай
59. zemaria - ѕонеже
25.07.2007 21:29
стана дума за ниско ниво и пол джонсън,рекох да оформ€ и аз властващото мнение-всички антикостовисти са хорла с проблеми в класата и недочели нещо. «аблудени матричари. ¬същност, плащат им, веро€тно от ћасква-та. “ова- €сно
"ƒете би искало да поседи в скута му, куче би се поотъркало в краката му." «а чилийски€ писател ѕабло Ќеруда той е добродушен и принципен човек. “ези оценки са за …осиф ¬исарионович, генсек на съветската компарти€. ѕо същото време един от най-близките му съратници - Ѕухарин, пише: "»ма нещо д€волско и нечовешко в неговото желание да отмъщава...“ой ще ни удуши. “ой е безпринципен интригант, който подчин€ва всичко на апетита си за власт... “ой е... „ингиз хан!"
ћежду полюсните оценки лежи разсто€нието от —еверни€ и до ёжни€ полюс.
≈два ли има съмнение ко€ оценка е по-точна. ѕо-важното в случа€ са два извода - първи€т е, че всеки авторитарен управленец раздел€ обществената оценка и тази на истори€та за сами€ себе си. ƒиктаторът винаги има група готови на всичко последователи срещу омерзеното от патрона им общество.
ѕолитиката на диктатора винаги е символ на разделение и омраза, а не на единение и партньорство.
¬ сво€та книга "—ъвременността - от 20-те до 90-те години" ѕол ƒжонсън описва изумително систематичните действи€ на Ћенин при овлад€ването на властта в –уси€ след т. нар. ќктомврийска революци€ и началото на 20-те години. —поред ƒжонсън: "÷елите на Ћенин са четирипосочни. ѕърво, да унищожи ц€лата опозици€ извън парти€та. ¬торо, да постави ц€лата власт, включително правителството, в ръцете на парти€та. “рето, да унищожи ц€лата опозици€ вътре в парти€та „етвърто, да съсредоточи ц€лата партийна власт в свои ръце и в ръцете на тези, с които избере да се съюз€ва".  аква е разликата в последователността на посочените стъпки и действи€та на председател€ на —ƒ—, министър-председател и министър на държавната администраци€ »ван  остов от 1997 г. насам. ќсвен историческото време мащабите и последиците от подобен род упражнени€. јко н€ма принципна разлика, със сигурност си струва да се направи анализ на конкретни€ принос на г-н  остов към теори€та и практиката на ленинизма. —тъпките на бивши€ преподавател по политикономи€ са три, тъй като след събити€та от началото на 1997 г. той завари опозици€та разбита. »ма и още едно несъвпадение - нашенски€т ¬ожд постави не правителството в ръцете на парти€та, а парти€та в ръцете на правителството. ѕросто защото той е много по-сигурен в себе си като администратор и министър-председател, отколкото като политик и партиен лидер. ѕо признанието на ексдепутата и виден кинжал ѕавел Ўопов  остов никога не е разбирал и не е обичал седесарите. » никога не се е чувствал сигурен начело на —ƒ—. »менно затова той просто използва син€та иде€ като властови ресурс, за да стигне до премиерски€ стол и да премести центъра на властта, включително партийната, на "ƒондуков" 2 в сградата на ћинистерски съвет. ќттук започна подчин€ването, обезличаването и бюрократизирането на син€та парти€, като паралелно на този процес бе използван цели€т й кадрови потенциал за извършване на най-непопул€рните реформи и последвалото изхвърл€не на гол€ма част от него. ќттук започват приликите. ѕървата стъпка към овлад€ване на властта бе направена след местните избори, когато за ќƒ— не гласуваха 1 милион български граждани, подкрепили коалици€та през 1997 г. ¬место да бъде правилно разбран този знак и да бъде приет като коректив на властта и на цели€ политически модел, общественото разочарование бе умело трансформирано. ¬нушено бе, че решението на проблемите е в радикалната см€на на министрите от първи€ кабинет " остов". –азбира се, премиерът изпълни очаквани€та на обществото. ќт правителството б€ха отстранени членове на Ќ»— като ≈вгений Ѕакърджиев, јлександър Ѕожков и ¬асил √оцев, за които вече бе подготвена почвата за неизбирането им на следващата Xll национална конференци€. Ќа ко€то пък по указание на ¬ожда си направиха самоотвод - и услужливо създадоха удобна обществена среда за това - великодушно оставените в кабинета бивши партийни лидери като Ќадежда ћихайлова и ћуравей –адев. “ака в кра€ на декември 1999 г. проходили€т в политиката като безпартиен експерт към «елената парти€ »ван  остов направи грижливо подготв€ната си първа крачка към едноличната си власт в парти€та и държавата - собствен, зависим единствено от вол€та му ћинистерски съвет. — едно фактически подчинено чрез мнозинството в него Ќародно събрание, чи€то основна рол€ е да приема без много обсъждане и поправки внас€ните от правителството законопроекти. ¬тората, с още по-гол€мо значение стъпка на ¬ожда бе не еднократен акт, а състо€щ се от н€колко основни действи€ процес. Ќегови€т старт бе даден именно на Ќационалната конференци€ на —ƒ— на 26-27 февруари 2000 г. ¬ърху делегатите бе упражнен силен медиен и обществен натиск, който всъщност бе трансформираното социално недоволство и неудовлетворение около смените в правителството ѕросто защото нито тези неоправдани рокади, нито истери€та около ненавижданите от  остов, но избрани в ръководството на —ƒ— лидери можеха да дадат отговор на постав€ните от обществото въпроси.
ƒнес е €сно, че тези проблеми изобщо не са били в дневни€ ред на ¬ожда. ƒневен ред, съдържал и съдържащ само мерки за постигане на още и още власт. »менно затова  остов фактически не прие резултатите от Xll конференци€ на парти€та си.  о€то въпреки ръкопл€скани€та на доклада му и режисираното освиркване на нежеланите от него в Ќ»— просто го бламира. ѕод негово давление обаче бе приета резолюци€ "анти-Ѕакърджиев", пожелателно изискваща бивши€т вицепремиер да избере един от двата си поста - член на Ќ»— или председател на софийското —ƒ—. —ами€т потърпевш година по-късно разкрива лукавото предложение на  остов да остане само в Ќ»—, за да "работ€т заедно в екип".  оето означаваше да му поднесе на тепси€ —ƒ—-—офи€ така, както през 1995 г. му бе поднесен сами€т —ƒ—. “ака или иначе, ¬ожда не прие резултатите от конференци€та и впрегна всички ресурси, за да ги ревизира. » - в крайна сметка - усп€. «а него състо€лата се на 26-27 февруари 2000 г. Xll конференци€ завърши точно година по-късно - на 27 февруари 2001 г. с изключването от —ƒ— на ’ристо Ѕисеров и …ордан ÷онев и оставката на —ветлана ƒ€нкова. “ържествени€т финал - една своеобразна церемони€ по награждаване на най-себеотрицателно плюлите по "предателите" - несъмнено ще се състои на 5-6 май, когато поредната - Xlll син€ национална конференци€ ще утвърди "лини€та  остов". (”служливо предложеното определение печално напомн€ јприлската лини€ на др. ∆ивков и други бисери от едни отминали, почти ленинови времена.) ¬ъпреки че по устав този форум не е изборен, най-веро€тно местата на напусналите членове на Ќ»— ще бъдат попълнени с правилни хора от рода на "царицата на капамата" (по собственото й определение пред сп. "∆ената днес" , трогателната –осица “откова и »ван »ванов, и той зам.-шеф на син€та парламентарна група. ќчаква се в Ќ»— да се завърнат, въпреки че все още ще са министри и въпреки смирено пропов€дваните от шефа им принципи за разделение на властите Ќадежда ћихайлова и ћуравей –адев. ј и накратко всеки, който  остов каже. “ака ¬ожда след собствено правителство ще се обзаведе и със собствена управл€ваща парти€. Ѕез коректив, без различно мнение, без различна гледна точка, без различна оценка за събити€та. Ќеговото мнение ще е единствено в€рно и ще се съобщава за сведение и изпълнение.  акто и сега. ўе му остане само една, трета стъпка, ко€то всъщност е логично следствие от постигнатото дотук. “ретата стъпка ще го доведе до собствена парламентарна група. ≈два ли нещо забавл€ва  остов повече от трепета, обхванал местните структури на —ƒ— около изготв€нето на депутатските листи. ќт месец насам вал€т идеи - от шаблонните предложени€ за "нови лица", "млади хора" и повече жени до екзотичните инвалиди и казионното "най-малко 5 години членство в —ƒ—". ¬сичко това е много шум за нищо и губене на време.  ритериите за издигането на сини кандидати за народни представители са известни. » се заключават в правилото на 4-те "¬" - "всеки, винаги верен на ¬ожда". Ѕорбата ще е жестока, защото неверни вече н€ма. » понеже това ще е критери€т, нима знае н€кой по-добре от ¬ожда кой му е най-верен? ѕред  остов има само една дребна дилема - как да създаде впечатление в обществото за вътрешнопартийна демокраци€ по такъв начин, който да му позволи после да натопи н€кой друг за очертаващите се трагични изборни резултати? ƒобре прикритото нежелание и лицемерната кротост, с които изтрайва показните сбирки на —ƒ—-—офи€, само показват посоката на "обичайните заподозрени". “р€бва просто да се създаде впечатление за известна автономност на тази структура при избора на кандидат-депутатите от столицата. —лед което листите да бъдат променени и допълнени с мними "хора на Ѕакърджиев" и заклели се в 4-те "¬" щастливци като светли€ ум ћари€ —то€нова, автор на потресаващото признание: "ўастлива съм, че живе€ във времето на  остов." “ова е всъщност признание, че има култ към ¬ожда и съответно - ¬ожд на култа към сами€ себе си. ¬ това се превърна човекът, на когото 2 200 000 български граждани възложиха своите надежди на последните избори. ќсвен за приближаване към ≈— и Ќј“ќ тези надежди б€ха за една различна, чувствителна към всекидневните проблеми на гражданите "власт с човешко лице". ¬ласт, ко€то поне да се отнесе с разбиране към немоти€та на хората, след като не може да се справи с не€. ¬ласт, ко€то да не им говори със съобщаващ, невъзможен за комуникаци€ "дървен език" (според определението на ћирослава янова). ¬место това тази власт се опита да превърне български€ народ в администраци€, изпълн€ваща командите на  омандира.  ойто за капак тръгна към обедин€ваща се ≈вропа на XXl век със стъпките на Ћенин от началото на минали€ век"
јлександър ”румов.
(замминистър от ѕървото  остово правителство-б-м)
цитирай
60. vladyyan - nio
25.07.2007 21:59
«дравей, Ќио. ћного отдавна н€мам никакво желание да вод€ дискусии, повтар€ни както казва »во хил€ди пъти. — известни отговори и реплики от двете страни. Ќапример с онзи горни€, дето е изписал ц€л чаршаф щуротии, е безмислен какъвто и да е дебат.
(“ук отвар€м една гол€ма скоба защото докато пишех, по-горе вид€х н€какво име и си рекох, че горни€т се е подписал. јко наистина това му е името, печел€ баса който предложих. √угъла дава следната информаци€ за човека:
јлександър ”румов е роден през 1969 г., женен, с 2 деца. «авършил е българска филологи€. ќт 1990 г. е член на —ƒ—. «ам.-главен редактор на в. "ћакедони€" до април 1997 г., когато отива в дирекци€ "¬ръзки с обществеността" на ћинистерство на отбраната. ќглав€ва € до €нуари 2001 г., когато напуска и заедно със сините депутати ’ристо Ѕисеров, »ли€ ѕетров и  амен  остадинов от ќЌ— учред€ва ≈ »ѕ.
ќт тук нататък коментарите са излишни :)))) )

«атвар€ме скобата и продължаваме. ѕредлагам ти да не водиме дискуси€ а да поиграем на една игра. Ќека да € кръстим например "ѕредстави си". ўе обърнем и малко правилата на дискусиите, които до сега се вод€т. Ќапример до сега ти питаше и получаваше н€какви отговори. Ќека в рамките на играта, аз да те питам, а ти ще ми отговар€ш какво мислиш. Ќ€ма да се допитваме до разни светила, а ще ползваме само тво€т здрав разум и житейски опит.
јко си съгласен - почваме.
цитирай
61. alexanderkolev - У—ъвремиетоФ съм € чел и (без да съм ...
25.07.2007 22:05
У—ъвремиетоФ съм € чел и (без да съм съгласен с всичко) много € харесвам, но не си спомн€м за об€снението за американските уневерситетски среди (може да не съм му обърнал достатъчно внимание). ѕол ƒжонсън има още една, »нтелектуалците, ко€то не съм чел за съжаление и там може би има повече по въпроса.

«а народa, че не е сбъркан, а просто си ги харесваЧда, ≈катерина е права. ћоже ние да сме сбъркани.  омунистите тогава усп€ха да се представ€т като сила на стабилността и сигурността. ¬ известна степен така си и бешеЧте искаха общо взето запазване, колкото е възможно, на статуквото. —трува ми се, че навс€къде повечето хора ще изберат сигурността пред неизвестното. (ј далеч не всеки можеше да разбере, че тази сигурност е привидна и после ще дойде още по-гол€м шок, както и стана.)  омунистите обаче н€маха никакво морално право да останат на власт, след всичките си безсрамни лъжи, престъплени€ и тормоз. јз точно заради това и гласувах за —ƒ—-то, въпреки че тогава б€х студент в —офи€ и ми беше €сно, че едни бързи икономически реформи могат да ме изхвърл€т зад борда. (ћежду другото, едно от нещата за които съм благодарен на »ван  остов, и което сега никой вече не споменава, е умели€т и сравнително поносим начин, по който той проведе шоковата терапи€ през 1991 г.Чне ми се наложи да прекъсвам все пак. ѕредстав€м си каква биха € свършили н€кои от по-късните.)

“а исках да кажа просто, че н€кой път правдата е по-важна от сигурността. “ова май не го разбира наши€т народ и това му е сбърканото.
цитирай
62. vladyyan - :)
25.07.2007 22:10
ј тук има много ценни политически мисли :))))).

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=1478&sectionid=5&id=00002
цитирай
63. gantree - специално за Nio коментар 44
25.07.2007 22:13
1) не искам да се караме, но очевидно ще се наложи;

2) основната разлика между теб и твърдите привърженици на ƒ—Ѕ е в това, че те »ћј“ принципи, и не са просто "привърженици" на н€какви си имагинерни и неназовани такива; за твърдите привърженици на ƒ—Ѕ със сигурност е от водещо значение кой ще осъществи “≈’Ќ»“≈ принципи; за пластелинените безгръбначни утилитаристи това (кой) н€ма значение;

3) критиките на ƒ—Ѕ към Ѕ—ѕ са винаги €сно аргументирани, и си е повече от странно един анархист-либертарианец като теб да се про€в€ва като защитник на държавните резерви; прочее, не знам защо си си втълпил, че разбираш от управление на държавни приходи; изглежда, само анархистите (либертарианци) н€мат графа "социална политика" в програмите си;

4) за "командирът"  остов - много е прав »во, когато ти пише за "ниското ниво"; още малко, и до нивото на "Ќощен “руд" можеш да слезеш, като те чета;

5) за послеписа ти - напротив, отдел€ш го, и още как; н€мам спомен да си коментирал други по този въпрос;

поздрави
цитирай
64. alexanderkolev -  аква е разликата между Ћенинската ...
25.07.2007 22:22
 аква е разликата между Ћенинската власт и  остовата? »ма много разлики, но една, за ко€то се сещам е, че Ћенин е разстрелвал.
цитирай
65. vladyyan - :)
25.07.2007 22:44
÷ък, цък, цък. „етири години да работиш н€къде и да не можеш да направиш разлика между две длъжности - ƒиректор на дирекци€ и «аместник министър. —амо това си е повод за уволнение :)))))))).
цитирай
66. gantree - :))
25.07.2007 22:58
"работиш" в конкретни€ случай ми се струва малко пресилено
най-малкото това, че не е усп€л и до днес да направи тази "разлика" го доказва
цитирай
67. анонимен - ах, каква трагеди€
25.07.2007 23:21
колко познато!  огато н€маш аргументи по същество, да оплюеш автора за н€каква дребна неточност. » какво, ако не е бирзаместник министър? “а нима малко цели министри от същото правителство казаха далеч по дълбоки плювки?
≈то, това е високо ниво на дискуси€та. ≈то, това е дълбоката същност на десебарската логика.
јфедерсиниц, аркадашлар. Ќа √анко момчетата...
цитирай
68. alexanderkolev - «а да бъда честен, държа да отб...
25.07.2007 23:31
«а да бъда честен, държа да отбележа, че според мен н€кои от критиките в горе-поместени€ от «емари€ откъс от н€каква стати€ (€вно т€, а не коментара, писана от този јлександър ”румов) са горе-долу верни. ћакар и €вно пропити от лична ненавист от страна на този ”румов и поради това преувелични до абсурд.  остов действително допусна сериозни грешкиЧмисл€, че най-вече в кадровата си политика, в издигането на бездарни, но (привидно) верни нищожества, като втори€ вътрешен министър например, и на шокиращи недуразумени€ като ‘илчев. ћоже и да греша, защото тогава не б€х в Ѕългари€ (само през летата). ѕри все това оставам костовист. „овек тр€бва да се опитва да мисли трезво и да вижда и доброто и лошото във в€рното им съотношение.  остов усп€ да направи много добро за Ѕългари€ в такава ужас€ваща начална обстановка, в ко€то много малко хора биха се справили. » то на два пъти (както е вече забравено)Чи през 1991 г., и през 1997 г.
цитирай
69. sparhawk - не ща да се за€ждам
25.07.2007 23:37
ама ти€ коментари  алъпа ги е глътнал. „овека написа нещо важно и пак -  остов тва,  остов онова. ќставете го  остов, той беше само примерче в ц€лата работа.
цитирай
70. alexanderkolev - Sparhawk, пон€кога и от обсъжда...
26.07.2007 00:02
Sparhawk, пон€кога и от обсъждани€та по н€кой частен въпрос могат да се направ€т интересни обобщени€ за механизмите на заблудата изобщо. «а мен лично, един от изводите е, че много често и безспорно мислещи и знаещи хора не могат да се разберат за нещо сравнително просто (в случа€, оценка на действи€та на една личност преди седем-осем години). «ащо е така, не знам. ѕодозирам, че се намесват чувства и лични обсто€телства, които изкрив€ват трезвата преценка на действителността. (јз също съм податлив на такива.) Ќо истина все пак има.
цитирай
71. vladyyan -  ъм 67
26.07.2007 00:15
«ащо ли ми се струва, че познавам є67 :).
јргументи по същество за тези юнаци има бол. Ќе става въпрос за "елементарната" грешчица. ћакар даже от не€ да личи, че въпросната персона или страда от мани€ за величие, или н€ма хал хабер от държавна администраци€. » в двата случа€ м€стото му не е на поста, който е заел. ј тук пък идваме до нещо много важно, казано от јлександър - " остов действително допусна сериозни грешкиЧмисл€, че най-вече в кадровата си политика, в издигането на бездарни, но (привидно) верни нищожества".
ћного е в€рно и много точно. Ќо още по-в€рно е, че дори подобни некадърници, а н€кои от т€х и откровенни негодници, работеха твърде успешно. ѕо темата бих могъл да сподел€ сериозни мои наблюдени€ и то не голословни.
цитирай
72. nio - —амо за gantree към коментар /63/
26.07.2007 01:08
√ан ще се стърп€ и н€ма да ти отговор€ подробно.
—амо по т.5 или съзнателно лъжеш или не си чел какво пиша.
«а Ќа“ка и —то€нов съм изтрил една клавиатура.
 огато съм обвин€вал  остов, то е само като част от управлението на —ƒ—.
Ќикога не съм писал че е крал или е разцепил —ƒ—, дори защото сами€ аз хранех големи надежди че ще има истинска д€сна парти€ и по онова време напълно одобр€вах действи€та му по отдел€нето.

»стинска д€сна парти€ според разбирани€та ми не се състо€.—ега н€ма за какво да го плю€ освен за нещата които съм посочил по-горе.

ƒо колкото разбирам ƒ—Ѕ са за по-л€ва икономическа и по-л€ва екологична политика от Ѕ—ѕ.Ќа тебе може да ти харесва, но на мене ми е далече от разбирани€та.Ќ€ма д€сно без д€сна икономическа политика.“ака пише по книгите.“ова не значи да н€ма социална политика въобще както се опитваш да представиш нещата.ѕросто си има принципи.¬същност скоро това н€ма да има значение:-)

ѕоздрави

PS. »во извин€вам се, но предполагам ще ми дадеш право на отговор.
цитирай
73. анонимен - ќт јнонимен 35.
27.07.2007 00:44
Ѕ€х седнал да пиша отговор. ўеше ми се да се получи н€какъв смислен диалог. Ќе мога. явно н€мам какво да кажа или не мога да го изкажа, поне не така както искам и така както ми се струва, че заслужава да се изкаже.
—амо едно нещо ми се ще да изпиша.
јко искаш да научиш хората да мисл€т, тр€бва да им покажеш как се прави. Ќе да им дадеш готови€т резултат, а да им разкриеш процеса. ƒа не увъртам - не давай 10 лъжи, дай една, но € дай така, че никой гъг да не може да каже. Ќапиши го така, че ние читателите да се съгласим. »стината не е запомн€нето и повтар€нето, а разбирането. ј най-важното е да научишш хораата да се съмн€ват в теб. ј в това съмнение би тр€бвало да се корени и зрънце удовлетворение.
»зписах доста повече от разумното, дано не съм ти изгубил твърде много време.
цитирай
74. ivoberov -  ъм анонимен 35
27.07.2007 01:41
Ѕ€х замислил тези писани€ като "триптих" - поредица от три послани€, като последното бъде с точен пример за зараждане и разпространение на лъжата. Ќо се отказах нещо. ћай н€ма смисъл.
ƒа науча хората да мисл€т е напълно непосилна задача.
“ова, което се опитвам да им кажа е, че има смисъл да мисл€т.
„е има смисъл от едно такова усилие.
„е са длъжни да го направ€т.
» са длъжни заради възможността, ко€то им дава приспособлението върху главите им.
ѕоставено там от природата, от еволюци€та, или незнам още от какво. »ли от √оспод.
ѕодозирам, че се досещам какво искаш да кажеш.
ƒа пиша нещо по-всеобхватно и художествено
»мам поредица от разкази. »мам ц€ла книга даже.
—м€там, че книгата е хубава.
Ќо без никакво самосъжаление, или превземки или пък горчивина ти сподел€м, че на никой не би му пукало за та€ книга. ¬ смисъл никак не в€рвам, че т€ би развълнувала повече от 200 души.
Ќещо, което не си заслужава издаването.
ƒокато тези послани€ за които ти казваш, че са лошо написани май са привлекли към 1600 души.
 оето значи че
ако 1600 души биха купили книгата ми /роман/, то т€ би могла да се по€ви на пазара.
Ќо те не биха € купили.
ћай почнах да ставам многословен.
ѕрекалено. —пирам.
цитирай
75. trevistozelena - »во
27.07.2007 02:08
малко тъжно звучи тази статистика с 200-та, 1600-те и незнам колко си души.
аз —≈ Ќјƒя¬јћ, че биха си € купили повече от 1600 човека, а —Џћ —»√”–Ќј, че много повече от 200 души биха се развълнували от не€.
иначе, нико€ книга не може да научи на мислене н€кой, който просто н€ма опит в мисленето. но не ми казвай, че този(тези) н€кой тр€бва да те вълнува.
цитирай
76. анонимен - ќт ј.35
27.07.2007 09:30
ћоже и да не съм прав, но н€как на мен ми се струва, че ти се опитваш да кажеш на слепите, че е хубаво да гледат. ƒа хубаво е, прекрасно е. ћоже и да те разберат, може да се съглас€т с теб, дори н€кой може и да ти пов€рва. »?

јз лично намирам, че ако искаш да накараш хората да гледат, тр€бва да им помогнеш да си отвор€т очите, а не да им разкриваш предмиствата на гледането. ј може би и двете са необходими.

 акто и да е. »зобщо не е фатално(и слава Ѕогу), че не съм харесал последните неща, нито съм мерило, нито може да харесвам всичко. »ма достатъчно хора, които са ги харесали, личи си дори от коментарите тук. Ќай-важното е, че ти си ги харесваш. ƒостатъчно е.

» да, искам да пишеш по-всеобхватно и художествено. «ащото мисл€, че го можеш, че имаш талант, че тр€бва да го използваш. ∆ивеем в ужасно уродлив и удивителен св€т. —в€т който заслужава да получи литературно отражение.  олко човека могат да го направ€т?
—ещам се за √. ћарков, не ченгето, а писател€. Ѕеше писал, че авторът е длъжен да пише това което мисли и иска. » да го пише така както иска. ƒори това нещо да не може да бъде публикувано, дори да си остане в н€кое чекмедже до кра€ на живота му.
» според мен е прав, прав е защото това е поглед в бъдещето, това е и прозорец към миналото.  акво ще зна€т бъдните поколени€ за днешни€ ни ден?
ѕосто€нно губ€ посоката, съжал€вам.

«нам, че имаш книга, но пробвал ли си се да € намериш? јз съм пробвал, не твърд€, че съм направил всичко възможно, но съм вложил н€какво старание. ј съм човек, който от години не си е купувал книга.
«нам, че не е лека задача да се издаде книга в Ѕългари€. «нам, че и да се издаде тиражът ще е мизерен и въпреки това н€ма да се продаде. ѕоне отчасти разбирам болката на хората, които пишат.

Ќо нека се върна там, където започнахме. Ќе б€х прав да те пращам на почивка. „овек тр€бва да пише това което желае, а не да почива. » това е негово решение. –еагирах пресилено, предполагам, че просто н€какво разминаване между мен като читател и теб като автор е в основата. „овек иска да се пише лично за него, а когато не е така се чувства обиден. –азбира се, че е глупвао, но е неизбежно.
ўе почакам, ще възстановим връзката.
—ъжал€вам, за изли€ни€та.
цитирай
77. alexanderkolev - ћоето искрено мнение е, че посла...
27.07.2007 12:24
ћоето искрено мнение е, че послани€та на »во са великолепни. ѕрезаредени със смисъл и написани в стил, който н€ма равен в днешни€ български. » същевременно страшно злободневни, което пък разбираемо дразни н€кои читатели. (ƒето се вика, по политически причини.) ≈, н€ма как. “ова е част от таланта на »воЧда свърже вечното със злободневното. » не иска значи да се затвар€ в н€каква абаносова кула, а пише за нещата, които са тук и сегаЧи за  остов, и за —лави, и за Ѕате Ѕойко, и за далаверите. ѕриказка за лъжата и простащината и за доброто и злото, с герои от днешни€ ни политически живот. » приказката е не само красиво разказана, но и в€рна, по моето скромно мнение. “ъй че чакам третата част :-)

—етих се и за н€колко стиха от  нигата …ов (32:17-20; 33:1-4).

цитирай
78. rationalnumber - »ма и по-икономичен калъп...
01.08.2007 13:08
—ъставен е само от една дъска. ѕо тази причина е предпочитан от гол€ма част от българите, тъй като простотата му го прави лесен за използване. » за бой.

“ой се свежда до:

" омунистите са виновни."

“ози калъп може успешно да бъде противопоставен на горепосочени€, въпреки че очевидно му отстъпва и като дизайн, и като опции...
цитирай
79. alexanderkolev - ¬същност най-виновни са ћаркс и ...
01.08.2007 21:38
¬същност най-виновни са ћаркс и Ћенин. “е дават теоретичната обосновка на злото (първи€т) и го превръщат в политическа сила с власт (втори€т). Ќай-важното, те пропов€дват (а втори€т и прилага на дело) това, че н€ма абсолютни нравствени начала. ƒействително е малко опростенческо да се каже само Укомунистите са виновниФ. “р€бва да се търс€т корените на нещата.
цитирай
80. анонимен - –Э–∞–є-–≤–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ –µ –ї–Є—З–љ–∞—В–∞ —Е–Є–≥–Є–µ–љ–∞
10.03.2008 01:18
–У-–љ –С–µ—А–Њ–≤ –Т–Є–µ —Б—В–µ –Љ–Є —Б—К—Б–µ–і –Є –Т–Є –≤–Є–ґ–і–∞–Љ –њ–Њ–љ—П–Ї–Њ–≥–∞ - –љ–Є–Ї–Њ–≥–∞, –∞–Љ–∞ –љ–Є–≥–Њ–≥–∞ –љ–µ —Б—В–µ –Є–Ј–Ї—К–њ–∞–љ - –≤–µ–і–љ—К–ґ –≤ —В—А–Њ–ї–µ–є 2 –Љ–Є—А–Є—И–µ—Е—В–µ –љ–∞ –љ–µ–њ—А–∞–љ–Њ –±–µ–ї—М–Њ! –Ф–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –њ—К–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≥–ї–µ–ґ–і–∞—В –і—А–µ—Е–Є—В–µ –Є –Ї–Њ—Б–∞—В–∞ –Т–Є! –Ф–∞–љ–Њ –Є –≤ –і—Г—И–∞—В–∞ –Т–Є –і–∞ –љ–µ —Ж–∞—А–Є —Б—К—Й–∞—В–∞ —Е–Є–≥–Є–µ–љ–∞... –Ш–љ–∞—З–µ –њ–Є—И–µ—В–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–љ–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–≤–Њ –Њ—В —В–Њ–≤–∞?
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: ivoberov
 атегори€: Ћични дневници
ѕрочетен: 7909798
ѕостинги: 207
 оментари: 8911
√ласове: 15102
 алендар
«  ёли, 2024  
ѕ¬ѕЌ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031